Stratégovia: Ideálne podmienky pre rast ceny zlata, na rekordoch do marca!

Zlato má za sebou najprudąí mesačný výpredaj od roku 2008. Stratégovia, ktorí sa do vývoja ceny zlata v posledných dvoch rokoch triafali systematicky najpresnejąie, ale zlatu predpovedajú obrat na nové historické maximá, na ktoré sa dostane najneskôr do marca roku 2012. Pomôľe mu k tomu pokračujúci chaos ohµadom rieąenia dlhovej krízy v Európe a spomaµujúci globálny rast. Čo hovorí krátkodobá technická analýza pre zlato?

Z desiatky investičných stratégov, komentujúcich koncens vývoja ceny zlata pre Bloomberg najpresnejąie v posledných ôsmich ątvr»rokoch, dvaja odmietli v aktuálnom prostredí poskytnú» výhµad. Osem ich potom dochádza k očakávaniu rastu ceny zlata o 13 percent na 1950 USD za trójsku uncu na konci prvého ątvr»roku 2012.

"Vo finančnom systéme sa znova masívne rúca dôvera a narastá potreba bezpečného raja teda zlata. Prostredie pre zlato je skrátka perfektné, "hovorí Ronald Stoeferle z viedenskej Erste Group. Dopyt po zlate rástol nepretrľite od mája, aľ bol preruąený korekčnou vlnou v septembri s tým, ako nabrala na rozmere dlhová kríza Európy, nenachádzajúca rieąenia . Spolu s vyąąie uvedenými faktormi ide podµa stratégov o ideálne obdobie k ďaląiemu rastu ceny pre zlato.

To potvrdzuje podµa dát Svetová rada pre zlato ETP, ktorej drľba sa zvýąila v októbri o 1% na 2.271,2 tony zlata, piata najväčąia globálna drľba zlata. Najroząírenejąiu aktuálne drľanú opciu oprávňuje do 22. novembra k nákupu zlata za cenu 2.000 USD / trójsku uncu. Podiely v ETP fondoch zvyąujú aj hedgeové fondy. Paulson & Co. podµa hlásenia americkej komisie pre cenné papiere SEC tieľ znovu zvyąujú podiely na aktuálnych 5,3 mld USD z 2,8 mld USD v roku 2009.

Septembrový pokles cien zlata je podµa Jochena Hitzfelda, stratéga UniCredit, ktorý bol v predpovediach za posledné dva roky v pollo Bloomberg najpresnejąie, ątartovou čiarou pre jeho ďaląí rast, ktorý vidí na 1900 USD na priemere budúceho roka.

Zlato v tomto roku vynieslo investorom 22 percent v porovnaní s 2,2% na komoditnom indexu GSCI pod indexom S & P 500, 9,3% poklesom globálneho akciového indexu MSCI World Index a 8,8% návratnos»ou krátkodobých amerických dlhopisov podµa kalkulácie Bank of America. Po septembrovom prepade zlata o viac ako 20% z maxima 1.923,70 USD dňa 6. septembra od začiatku októbra cena zlata vzrástla o 6,3 percenta.

Stratégovia sú si vąak vedomí, ľe cena zlata je závislá výrazne od amerického dolára a prípadného rozhodnutia Fedu prikroči» k ďaląiemu QE. V prvých dvoch kolách od decembra 2008 do júna 2011 Fed odkúpil nehnuteµností a vládny dlh za 2,3 bilióna dolárov. Cena zlata ale za tú dobu vzrástla o 70 percent.

Čo hovorí modelová technická analýza na uzatváracích dátach včerająieho dňa pre futures kontakt december 2011 na Comex?

Index RSI (ukazuje, ako prudko sa ceny zlata menili za určitú periódu. Hodnoty nad 70 ukazujú na pokles, pod 30 naopak na rast): 9 denné dosahuje 55,36, 14 denné potom 53,00.

20-40-100 kĺzavé priemery (nákupným signálom je zjednoduąene pretnutia dlhého krátkym zospodu): tu prípad 20 denného (1.676,50) nad 100 denného (1.672,48).

Bollingerovy pásy sú zaloľené na historickom cenovom pohybe. Zuľujú a roząirujú sa s ohµadom na rozsah zmien ceny zlata, vytyčujú moľné hranice podpory a rezistencie. Aktuálne hodnoty pre uvedený kontrakt zlata sú: Upper 1751,33 Middle 1676,50 Lower 16

03.11.2011


Ďalšie články