Vrátenie šperku

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY DO 14 DNÍ

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Šperk je potrebné zaslať bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia zásielky doručovacou službou. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

NÁVOD AKO PRESNE POSTUPOVAŤ

1. Šperk vložte spolu s formulárom Výmena, vrátenie a servisný protokol - na stiahnutie TU“ do plastovej obálky, ktorá je bežne na predaj na pošte. Na obálku napíšte adresu iZlato Jewelry, OC MAX, Dlhé hony 4588/1, 058 01 Poprad a odošlite poštou poisteným listom (nie na dobierku a nie kuriérskou službou - takéto zásielky nepreberáme).

2. Podacie / sledovacie číslo zásielky nájdete na zadnej strane podacieho lístka Vami odoslanej zásielky. Sledovať pohyb zásielky môžete na stránke Slovenskej pošty - www.posta.sk v sekcii Sledovanie zásielok.

 

Zásielka od Vás musí obsahovať nasledovné:

a) Nenosený, nepoškodený šperk v pôvodnom balení - zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré musíte uhradiť predávajúcemu

b) Faktúru, ktorá slúži ako záručný list (originál alebo kópia)

c) Vyplnený formulár Výmena, vrátenie a servisný protokol - na stiahnutie TU “ alebo inú primeranú zákonnú písomnú formu odstúpenia od zmluvy.

Diamantový prívesok z bieleho zlata

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.  

Upozorňujeme o právach spotrebiteľa, podľa ktorého právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku nemá spotrebiteľ v prípade zmluvy, ktorej predmetom je neprefabrikovaná vec, teda tovar nami nedeklarovaný ako SKLADOM (diamantové šperky na objednávku 14-21 dní a 8-10 týždňov),  alebo je vec vyrobená na základe špecifikácií spotrebiteľa, prípadne slúži na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb. Príkladom takýchto vecí môžu byť prstene vyrobené na individuálnu objednávku veľkostí, taktiež personalizované výrobky (napr. pomocou gravírovania).

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade doručenia poškodeného, používaného alebo neúplného tovaru je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu sumu o ktorú sa znížila hodnota tovaru, resp. náklady na opravu tovaru a jeho uvedenie do pôvodného stavu.