Puncové označenia a zodpovednostná značka iZlato

 

Okrem rýdzostných čísel sa na šperkoch nachádzajú aj puncové značky, ktoré sú vydávané v každom štáte príslušným puncovým úradom. Takisto aj šperky z iZlata sú opuncované platnými puncovými značkami členských krajín EÚ. Z toho vyplýva, že v rámci štátov Európskej únie môžu byť zlaté a strieborné šperky opuncované akoukoľvek značkou krajiny, ktorá je takisto jej členom.

Spoločnosť iZlato Slovenská republika s. r. o. je registrovaná v zozname podnikateľov s drahými kovmi v SR vedeného Puncovým úradom. Firma je predajcom so šperkami, ktoré sú už opuncované. Registrátorom zodpovednostnej značky IZL je spoločnosť iZlato s. r. o.. V Česku to je spoločnosť iZlato Česká republika s. r. o., kde je táto značka tiež registrovaná, a šperky tak predáva českým spotrebiteľom. Zároveň má naša spoločnosť v tejto krajine uznanú zodpovednostnú značku.

Krajiny s uznanými puncami

Slovenský puncový úrad tiež uznáva puncové značky krajín, ktoré podpísali tzv. Viedenskú konvenciu. Ide o krajiny, ktoré majú so Slovenskom Dohodu o vzájomnej platnosti puncových značiek. Šperky z týchto krajín teda majú buď tzv. „konvenčný punc“, alebo puncovú značku príslušného štátu. Patria sem tieto krajiny: Rakúsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Fínsko, Maďarsko, Írsko, Izrael, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Pokiaľ ide o šperky dovezené z iných krajín, ktoré túto dohodu uzavretú nemajú, musia byť označené najprv zodpovednostnou značkou, a následne predložené na kontrolu puncovému úradu, ktorý ich označí štátnou puncovou značkou.

 

 

Zodpovednostná značka iZlato

Zodpovednostnou značkou je označenie, ktoré identifikuje spoločnosť, v ktorej si spotrebiteľ šperk zakúpil. Je pridelené každej registrovanej firme, alebo zlatníkovi, príslušným puncovým úradom. Spravidla sa na označenie používajú iniciály spoločnosti bez ohľadu na to, či vystupujú v role výrobcu, alebo obchodníka. Zodpovednostnou značkou iZlata je skratka IZL umiestnená v obdĺžniku.

Keďže má naša spoločnosť sídlo na Slovensku, no pôsobí aj v zahraničí, v rámci puncového označenia má povinnosť nahlásenia zodpovednostnej značky aj v príslušnej krajine. Ako akceptovaný dodávateľ je spoločnosť iZlato s. r. o. vedená na zozname uznaných zodpovednostných značiek v krajinách, v ktorých pôsobí.

Ktoré šperky sa nemusia puncovať?

Existujú výnimky, kedy šperky nemusia obsahovať puncovú značku. Čo sa týka zlata, ide o šperky, ktoré majú hmotnosť nižšiu ako 0,5 g, pri striebre do 2 g (v Českej republike je váhový limit do 3 g). Hoci nepodliehajú kontrole puncového úradu, musia mať uvedené rýdzostné a zodpovednostné číslo. To isté platí aj pre dovezené šperky, ktoré majú podlimitnú hmotnosť.

 

Puncová značka je najmenšou, no zároveň najdôležitejšou súčasťou šperku, ktorú by ste si pri jeho kúpe mali všímať najviac. Ide o jediný kontrolný prvok, pomocou ktorého zistíte, či je kupovaný šperk skutočne z drahého kovu. Z tohto dôvodu by ste im aj vy mali venovať pri najbližšej kúpe šperku o niečo väčšiu pozornosť.