Puncové označenia a zodpovednostná značka iZlato

Puncová značka je malý symbol, ktorý sa nachádza na vašom šperku z drahého kovu. Informuje vás o rýdzosti a pôvode použitého kovu, o tom, či bol šperk skontrolovaný puncovým alebo iným na výrobcovi a obchodníkovi nezávislým úradom a taktiež o mieste, kde samotná kontrola prebehla. Z pohľadu zlatníkov, dizajnérov a väčších výrobcov sú puncové značky nutným, a tak trochu neestetickým, zlom. Sú síce maličké, ale oko odborníka na vec vzatú ich dokáže odhaliť ihneď. Každopádne sú nevyhnutnou súčasťou šperkov a majú svoj praktický význam – vďaka ním môžete mať kľud na duši, pretože presne viete, z akého kovu váš šperk je, respektíve či značka súhlasí s informáciami, ktoré o materiáli uvádza predajca. Týmto malým symbolom by ste teda mali venovať pozornosť rovnako dôkladne ako kvalite celého šperku.

 

Diamantové prstene z bieleho zlata

 


Kto vydáva puncové značky 

Puncové značky vydáva nezávislý štátny orgán, ktorým je puncový úrad. Spoločnosť iZlato Slovenská republika s.r.o. je registrovaná v zozname podnikateľov s drahými kovmi v SR vedeného Puncovým úradom. Firma je predajcom so šperkami, ktoré sú už opuncované. Registrátorom zodpovednostnej značky IZL je spoločnosť iZlato s.r.o.. V Česku to je spoločnosť iZlato Česká republika s.r.o., kde je táto značka tiež registrovaná, a šperky tak predáva českým spotrebiteľom. Zároveň má naša spoločnosť v tejto krajine uznanú zodpovednostnú značku. Takisto aj šperky z iZlata sú opuncované platnými puncovými značkami členských krajín EÚ. Z toho vyplýva, že v rámci štátov Európskej únie môžu byť zlaté a strieborné šperky opuncované akoukoľvek značkou krajiny, ktorá je takisto jej členom. Pokiaľ by ste nás chceli nájsť v databáze na stránkach, kliknite na sekciu podnikatelia, vyplňte obchodné meno spoločnosti alebo IČO a systém vám potom ukáže nás ako registrovanú spoločnosť.

Hlavnou úlohou puncového úradu je vykonávať puncovú kontrolu, overovať rýdzosť výrobkov z drahých kovov a vykonávať puncovú inšpekciu. Okrem toho do jeho pôsobenia spadá aj rada ďalších činností, ale my by sme sa radi zamerali na oblasť, do ktorej patria práve puncové značky.


Aké značky môžete vidieť na svojich šperkoch?

Na každom šperku môžete nájsť niekoľko rôznych značiek – rýdzostné, zodpovednostné a štátne puncové značky. Rýdzostné a zodpovednostné značky dávajú na šperky samotní výrobcovia, naopak štátnu puncovú značku môže dať na šperk iba puncový úrad a plní funkciu hlavnej kontroly. Každá značka má svoj význam a poskytuje vám o vašom šperku iné informácie. 


Štátne puncové značky

Tieto značky bývajú z celého šperku najdôležitejšie, lebo podľa tvaru poznáte, o aký druh kovu ide a aká je jeho rýdzosť. Aby ste sa lepšie orientovali, pomôže vám táto tabuľka štátnych puncových značiek. 

Štátny punc vám de facto dáva istotu, že je šperk úradne skontrolovaný a že spoločnosť pravdivo uvádza kov, z ktorého šperk vyrobila. Pokiaľ analýza vykonaná puncovým úradom ukáže, že puncové značky od výrobcu neodpovedajú použitému materiálu, môže byť šperk znehodnotený.


 

Puncové označenia

Rýdzostné značky

Tieto značky majú informačný a orientačný charakter. Ide o číslo označujúce rýdzosť kovu, na ktorom je značka vyrazená. Slovo rýdzosť vychádza z prídavného mena rýdzi, teda čistý, nezmiešaný. Číselný údaj nás informuje o pomernom hmotnostnom obsahu drahého kovu v predmete alebo v zliatine.

Pre 14karátové zlato uvidíte značku najčastejšie vo forme 585, čo znamená, že šperk obsahuje 585/1000 rýdzeho kovu v zliatine, z ktorej je šperk vyrobený. 18karátové zlato potom nájdete pod značkou 750 (750/1000), lebo šperk vyrobený z tejto zliatiny obsahuje vyšší podiel rýdzeho zlata. 24karátové čiže rýdze zlato by ste tým pádom našli pod značkou 999, lebo je tu prítomnosť zliatin naozaj minimálna. Tento materiál sa však pre výrobu šperkov nevyužíva.

Na Slovensku sa využíva aj 9karátové zlato, ktoré klienti poznajú podľa označenia 375/1000. Z toho vyplýva, že pomer zlata v zliatine je 37,5% a zvyšok tvoria prímesi. Striebro nájdete najčastejšie pod označením 925 – všetky naše strieborné šperky sú v tejto rýdzosti. Ide o tzv. sterlingové striebro, teda o klenotnícke striebro, ktoré má v sebe 92,5 % rýdzeho striebra a zvyšok sú prímesi (väčšinou ide o meď). Iné zliatiny striebra nájdete napríklad v minciach, kde zliatina nemusí byť tak kvalitná.

 

 

Puncové označenia 585 14 karátové zlato


Identifikačné značky

Na Slovensku sa využíva iba jedno označenie, tzv. zodpovednostná značka:

Zodpovednostné značky

Toto označenie je pridelené každej registrovanej spoločnosti či zlatníkovi príslušným puncovým úradom. Spravidla sa používajú iniciály firmy a toto označenie je rovnaké, či už spoločnosť vystupuje v role výrobcu, alebo ako obchodník. Naša zodpovednostná značka obsahuje písmená IZL umiestnené v obdĺžniku.

Zodpovednostná značka


Aké šperky sa puncujú

Všetky šperky vyrobené na území Slovenskej republiky, ktoré sú zo zliatin zlata, striebra alebo z platiny, musia byť opatrené zodpovednostnou značkou a po následnej kontrole puncovým úradom aj štátnou puncovou značkou. Rýdzostná značka na týchto šperkoch povinne byť nemusí, ale výrobca ju často pridáva pre lepšiu informáciu.

Pri dovezených šperkoch je situácia zložitejšia. Záleží totiž na tom, z akej zeme boli šperky dovezené. Slovenský puncový úrad uznáva puncové značky niektorých iných krajín a šperky s týmto označením potom už nie je potrebné označovať slovenským puncom.

Slovenský puncový úrad tiež uznáva puncové značky krajín, ktoré podpísali tzv. Viedenskú konvenciu. Ide o krajiny, ktoré majú so Slovenskom Dohodu o vzájomnej platnosti puncových značiek. Šperky z týchto krajín teda majú buď tzv. „konvenčný punc“, alebo puncovú značku príslušného štátu. Patria sem tieto krajiny: Rakúsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Fínsko, Maďarsko, Írsko, Izrael, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Pokiaľ ide o šperky dovezené z iných krajín, ktoré túto dohodu uzavretú nemajú, musia byť označené najprv zodpovednostnou značkou, a následne predložené na kontrolu puncovému úradu, ktorý ich označí štátnou puncovou značkou.

 

 

Zlatý prsteň s diamantmi


Aké šperky sa nemusia puncovať 

Existujú výnimky, kedy šperky nemusia obsahovať puncovú značku. Čo sa týka zlata, ide o šperky, ktoré majú hmotnosť nižšiu ako 0,5 g, pri striebre do 2 g (v Českej republike je váhový limit do 3 g). Hoci nepodliehajú kontrole puncového úradu, musia mať uvedené rýdzostné a zodpovednostné číslo. To isté platí aj pre dovezené šperky, ktoré majú podlimitnú hmotnosť.