Smernice používania internetového obchodu iZlato.sk​


 

Zlaté prstene s diamantmi Tieto Smernice predaja nenarúšajú ani neobmedzujú práva spotrebiteľa, ktoré vyplývajú z neobmedzene záväzných právnych predpisov, ktoré nemôžu
byť zmenené ani zrušené prostredníctvom zmluvy.

 

 

§ 1

 

1. Náš e-shop iZlato.sk je určený na používanie zo strany fyzických osôb, ktoré sú plne spôsobilé na právne úkony.

2. K správnemu používaniu našich služieb je užívateľ povinný disponovať počítačom a programovým vybavením, ktoré spĺňa nasledovné minimálne požiadavky: aktuálny internetový prehliadač, napr. Internet Explorer, Firefox alebo Chrome, monitor s rozlíšením minimálne 1024x768, odporúča sa mať zapnuté Cookies a Java Script, nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader a tiež aktívny účet elektronickej pošty.

3. E-shop iZlato.sk ukladá v počítači užívateľa súbory pliki cookies, používané na funkčné zachovanie informácií, ktoré ukladajú - napr. ukladanie preferencií prehliadania. Cieľom je zjednodušenie prehliadania pri ďalšej návšteve. Užívateľ sám rozhoduje o tom, ktoré súbory cookies sú uložené aj ako sú uložené, a to pomocou nastavení internetového prehliadača (bežne používané: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Pôvodné nastavenia prehliadačov umožňujú ukladanie súborov cookies. 

 

§ 2
 

1. Vlastnosti tovaru sú uvedené v Informáciách o výrobku, ktoré sú dostupné na internetovej stránke iZlato.sk (šperky, obrúčky, hodinky), a tiež v popise daného výrobku. Prosíme Zákazníkov, aby brali do úvahy, že všetky výrobky majú špecifické vlastnosti, a to, že každý výrobok je neopakovateľný a minimálne sa líši od iných exemplárov toho istého výrobku, a tiež že majú neveľké rozmery, a ich vzhľad prezentovaný v našom e-shope sprostredkuje iba základné informácie o výrobku. Taktiež informujeme, že na vzhľad výrobkov majú vplyv rozmery a nastavenie parametrov monitora.

2. Všetky ceny uvedené v tomto obchode zahŕňajú daň DPH Zákazník môže zvoliť druh zásielky v košíku. Podľa záväzných právnych predpisov je ku každej objednávke vystavená faktúra s DPH.

3. Žiadne zľavy vzťahujúce sa na náš tovar a služby nie je možné kombinovať so žiadnými inými zľavami. Zákazník môže na základe svojho výberu využiť jednu zľavu, ak podmienky danej zľavy jednoznačne neumožňujú možnosť spoločného využitia viacerých zliav. 

 

§ 3

1. Tovar doručuje dopravca, ktorý prevádzkuje podnikateľskú činnosť v oblasti doručovania zásielok, alebo pošta v súlade so Smernicami, ktoré zahŕňajú o.i. lehoty, spôsob dopravy. Smernice dopravcov, ktorých služby náš e-shop využíva sú dostupné na ich stránkach.

2. Upozorňujeme Zákazníkov, že hodnotné zásielky sú vystavené riziku možnej straty a záväzné predpisy ukladajú povinnosti aj osobe preberajúcej zásielku.

3. Informujeme, že naše zásielky sú vždy v balení označenom značkou FRAGILE

4. Odporúčame Zákazníkom, aby si skontrolovali zásielku v prítomnosti kuriéra. V súlade s predpismi má Zákazník právo otvoriť balík a skontrolovať či je jeho obsah zhodný s objednávkou a tiež, či tovar nie je poškodený.

5. Prosíme Zákazníkov, aby v prípade zistenia, že balenie zásielky je iné, ako je uvedené vyššie, alebo je poškodené, alebo sa zistia akékoľvek odlišnosti s objednávkou, zásielku nepreberali a čo najskôr nás kontaktovali.

6. Zákazník v súvislosti s využitím práva odstúpenia od zmluvy o predaji uzatvorenom na diaľku znáša nevyhnutné náklady na vrátenie tovaru.

 

UPOZORNENIE: V zmysle obchodných podmienok iZlato.sk a § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať svoju objednávku (dobierku). Škodu vzniknutú neprebratím zásielky má iZlato.sk právo v súlade s platnou legislatívou SR vymáhať súdnou cestou a prostredníctvom exekútora.