Puncový úrad

Poslaním Puncového úradu, ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov, je chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi.

V zmysle uvedeného ustanovenia Puncový úrad:

  • vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi
  • vykonáva puncovú kontrolu
  • vykonáva puncovú inšpekciu


Spoločnosť iZlato Slovenská republika s.r.o. je riadne registrovaná v zozname podnikateľov s drahými kovmi v SR vedeného Puncovým úradom.

Všetok zlatý tovar podlieha kontrole Puncového úradu. To znamená, že každý náš zlatý tovar pred ponukou predaja prešiel kontrolou Puncového úradu. Tovar je opuncovaný platnými puncovými značkami u nás aj v európskej únii.

Puncový úrad má naviac možnosť vykonať fiktívne nákupy za účelom overenia rýdzosti zlata.

Chcete vedieť viac? Navštívte oficiálne stránky Puncového úradu: 

http://www.puncovyurad.sk/?IDe=153308

Výsledok kontrolného nákupu od puncového úradu nás:

 

Kontrola puncového úradu 17.9.2015

 

Puncové značky

 

Zoznam zahraničných uznaných zodpovednostných značiek:

http://www.puncovyurad.sk/?IDe=207337

Značky  štátov, ktoré boli súčasťou dohovoru tzv. viedenskej konvencie:  http://www.puncovyurad.sk/?IDe=153308

PUNCOVANIE

1. Zlaté šperky: Všetky zlaté šperky, ktoré sa nachádzajú v našom obchode, prešli kontrolou a sú označené podľa puncového zákona SR.

Puncovanie zlatých šperkov s váhou do 0,5g:

- majú označenie rýdzostným číslom (pri 14 karátovom zlate - 585)

- a taktiež sú označené zodpovednostnou značkou pridelenou Puncovým úradom Slovenskej republiky (alebo zahraničnou značkou, uznanou PÚ SR - http://www.puncovyurad.sk/?IDe=207337, a taktiež môžu byť označené aj značkami štátov, ktoré boli súčasťou dohovoru tzv. viedenskej konvencie - http://www.puncovyurad.sk/?IDe=153308 )

 

Puncovanie zlatých šperkov s váhou nad 0,5g:

- majú označenie zodpovednostnou značkou pridelenou Puncovým úradom Slovenskej republiky, (alebo zahraničnou značkou, uznanou PÚ SR - http://www.puncovyurad.sk/?IDe=207337, a taktiež môžu byť označené aj značkami štátov, ktoré boli súčasťou dohovoru tzv. viedenskej konvencie - http://www.puncovyurad.sk/?IDe=153308 )

- sú označené taktiež štátnym puncom

 

2. Strieborné šperky: Všetky strieborné šperky, ktoré sa nachádzajú v našom obchode, prešli kontrolou a sú označené podľa puncového zákona SR.

Puncovanie strieborných šperkov s váhou do 2g:

- majú označenie rýdzostným číslom - značkou 925

- a taktiež sú označené zodpovednostnou značkou pridelenou Puncovým úradom Slovenskej republiky,  (alebo zahraničnou značkou, uznanou PÚ SR - http://www.puncovyurad.sk/?IDe=207337, a taktiež môžu byť označené aj značkami štátov, ktoré boli súčasťou dohovoru tzv. viedenskej konvencie - http://www.puncovyurad.sk/?IDe=153308 )

 

Puncovanie strieborných šperkov s váhou nad 2g:

- majú označenie rýdzostným číslom - značkou 925

- a taktiež sú označené zodpovednostnou značkou pridelenou Puncovým úradom Slovenskej republiky,  (alebo zahraničnou značkou, uznanou PÚ SR - http://www.puncovyurad.sk/?IDe=207337, a taktiež môžu byť označené aj značkami štátov, ktoré boli súčasťou dohovoru tzv. viedenskej konvencie - http://www.puncovyurad.sk/?IDe=153308 )