Pojmy v zlatníctve


4 A B C Č D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z Všetky

4C

Základy k hodnoteniu diamantov. Prvý C ako cut alebo brus, druhé C znamená color teda farbu, tretie C je carat, karát jednotka hmotnosti kameňa a znamená 0,2 gramu a posledné C je clarity, teda čistota.

Alrosa

Ruská spoločnosť vlastniaca baňu Jubilee s overenými zásobami diamantov na ďalších 50 rokov.

Argyle

Je najväčšia diamantová baňa na svete, ležiaca v severozápadnej Austrálii. Jediný významný zdroj ružových diamantov na svete. Celková ťažba všetkých surových diamantov v tejto bani presiahla 675 miliónov karátov. Zásoby sú ďalších niekoľko stoviek miliónov karátov.

Asterismus

Je efekt štyroch až šiestich, prípadne viac-cípej hviezdy na muglovom brúsenom kameni, spôsobený odrazom svetla od vláknitých, alebo rutilových inklúzií.

Avanturizácia

Sú farebné trblietajúce sa odrazy od malých plátkovitých alebo šupinkatých inklúzií hematitu, tuchsitu alebo iných minerálov.

Baht bars

Zlatá tehla štandardnej rýdzosti 965/1000 a hmotnosti 152,44 gramu. Vyrábajú a predávajú sa v Thajsku. Celková ročná produkcia dosahuje niekoľko ton. Použitá rýdzosť má náklady v minulosti, kde výrobné postupy neumožňovali použitie výššej čistoty kovu. V súčasnosti je jedna výnimka a to sú 10 bahtové tehli.

Bodová veľkosť

Je veľkosť priemeru malého guľatého kalibrovaného kameňa vo vzťahu k jeho karátovej váhe, meria sa v bodoch karátu ( 1 karát sa delí na 100 bodov)

Brilancia

Je schopnosť drahého kameňa odrážať svetlo, žiarivosť

Briliant

Je šperkový výbrus obyčajne guľatého tvaru s trojuholníkovo facetovaným vrchom aj spodkom kameňa. Tento druh brusu patrí medzi najžiadanejšie.

Briliantový brus

Je ideálny brus s matematicky spočítanými proporciami, ktorý bol navrhnutý tak, aby čo najlepšie využil brilancie a disperzie diamantu.

Brioleta

Je fazetovaný drahý kameň s tvarom trojrozmernej kvapky, často s vyvŕtanou dierkou.

Brus

Je tiež výbrus, tvarovanie drahého kameňa obrusovaním a leštením a konečný výsledok tejto činosti je tvar šperkového kameňa.

Chi bars

Zlaté tehli určené výhradne pre Vietnam. Prvou certifikovanou rafinériou, ktorá vyrábala tehli pre túto zem bola švajčiarska Pamp.

Čočkovec

Je nižší typ hladkého brusu drahého kameňa bez faziet, s plochou alebo mierne klenutou podstavou.

Dekoratívne tehli

Zlaté tehli s grafickou úpravou zadnej strany. Táto technológia je pomerne nová, prvý krát sa objavila okolo roku 1980. Najčastejšie sa môžme stretnúť s týmito tehlami v Nemecku. Švajčiarsku a Brazilií.

Diamant

Je najtvrdší známy prírodný minerál. Vzniká v zemskej kôre počas vysokých teplôt a tlakov a na Mohsovej stupnici má tvrdosť 10, je napríklad 140x tvrdší ako korund. Najčastejšie sa využíva v šperkovníctve, velmi často je brúsený do guľatého tvaru briliantu.

Difúzia

Je metóda zušľachtovania drahých kameňov, pri nej sa kamene dlhodobo zahrievajú na vysokú teplotu za prítomnosti chemických látok. Difúziou sa trvalo zmení zafarbenie povrchu kameňa, napriek tomu hmota vo vnútri zostáva bez zmien.

Disperzia

Je lámanie bieleho slnečného svetla od druhových farieb spektra pri prechode drahým kameňom, oheň.

Elektroform

Je povrchová úprava šperkov v pricípeide o dutý alebo fúkaný tovar, povrch je upravený do sýtej zlatej až mincovej farby. Vzhľadovo môže byť vyleštený do hladka alebo pomocou špeciálnej technológie upravený na vzhľad poškrabania. V princípe ide o rovnakú metódu ako je napríklad “stone washed“.

Fancy

Je neobyčajne, mimoriadne, alebo zvláštne, výrazne tvarovaný, alebo zafarbený drahý kameň napríklad farebný diamant, alebo dvojitá perla.

Fazety/fazetácia

Je vybrúsený povrch drahého kameňa do malých odrazných plôšok.

Fluorescencia

Je jeden typ luminiscenčných javov kedy drahý kameň v ultrafialovom svetle vysiela lúče viditeľného svetla. Vzniká excitáciou atómu v drahom kameni pri dopadne energetických lúčov UV žiarenia.

Fúkaný šperk

Je výrobok ktorý je dutý. Bežne fúkané výrobky dosahujú vzhľadovo väčšieho objemu než by sa dalo vzhľadom k jeho váhe očakávať.

Granulácia

Je vytvorenie a aplikácia maličkých guličiek zlata alebo striebra na povrch kovu ako spôsob dekorácie.

Habitus

Je vzhľad daného minerálu, ktorý je výrazne či málo kryštalický, vláknitý, ihlicovitý atď.

Hlava prsteňa

Je výrazná vystupujúca časť obrúčky prsteňa, ktorá je po nasadení na prst umiestená na chrbte prstov, obsahuje drahé kamene uchytené do niektorých typov zasadenia.

Hologram bars

Zlaté tehli s hologramom po prvý krát vyrobila švajčiarska rafinéria Pamp v roku 1990. Tento druh tehál je najobľúbenejší na strednom východe.

Hustota

Je pomer hmotnosti určitého objemu minerálu a hmotnosti rovnakého objemu vody. Tiež špecifická hmotnosť vyjadrovaná v gramoch na kubický centimeter.

Iluzivné zasadenie

Je zasadenie konštruované tak, aby opticky zväčšovalo objem diamantu tým, že sa okolo neho vytvorí lúčový, zlatý alebo platinový disk.

Inklúzia

Sú pevné, kvapalné alebo plynné častice cudzej látky uzatvorené v hmote drahého kameňa, ktoré pomáhajú identifikovať minerálny druh, dosvedčujú pravosť kameňa a dosvedčujú o lokalite nálezu.

Investičný diamant

Je samostatný kameň v zapečatenom púzdre, alebo zatavený vo fólií. Súčasťou je certifikát o druhu, výbruse, veľkosti a pôvode.

Iradiácia

Je metóda zušľachťovania drahých kameňov ožarovaním, pri ňom sa mení alebo zosiluje zafarbenie kameňa. Nie vždy sú účinky iradiácie trvalé.

Irizácia

Je dúhová farbohra vyvolané odrazom svetla od štruktúr vo vnútry hmoty drahého kameňa, pri ňom sa biele svetlo rozkladá na dúhove farby spektra.

Kameň mudrcov (lapis philosophorum)

Teoreticky má schopnosť zdokonaľovať neušľachtilé kovy. Aristoteles toto popísal vo svojej Prírodnej filozofií. Základná látka sa rozloží na najjemnejšie častice a pomocou alchymistických pochodov bude dokončená do dokonalosti a nasledovne znova bude zložená a výsledkom je kameň mudrcov. Pôsobením menšieho množstva kameňa mudrcov na obyčajný kov, napríklad olovo, dôjde k premene obyčajného, nedokonalého kovu na kov dokonalý teda na zlato.

Karát

Je jednotka váhy, používaná v medzinárodnom obchode s drahými kameňmi. Jeden karát predstavuje 0,2053 gramu. Tak isto označenie rýdzosti zlatej zliatiny. Čisté zlato má 24 karátov (1000/1000), napríklad 18 karátové zlato má 18 dielov zlata a 6 dielov iných kovov. (750/1000).

Kárečko

Je spôsob zasadenia do mohutnej obruby rovnako vysokej ako drahý kameň a naklepaním pretiahnuté cez okraj kameňa, ktoré chráni drahokam pred poškodením.

Kilo bars

Zlatá tehla s váhou 1kg, najbežnejšie obchodovateľná tehla na svete. Vyrába sa vo dovch verziách, tradičná verzia ma tvar tehli a medzinárodná verzia je podobná nízkemu pretiahnutému plátu.

Koban bars

Zlatú tehlu vyrába v Japonsku spoločnosť Tokuriki Honten od začiatku 60 rokov. Tehli sú oválneho tvaru podobnému tradičným minciam používaných v Japonsku medzi 16 a 19 storočím, kedy sa počas menovej reformy v roku 1601 dostali do obehu zlaté mince Koban hmotnostné rozpätie je medzi 5 a 50 gramami a rýdzosť napríklad 568/1000.

Koleta

Je spodná plôška starožitného, briliantového výbrusu,ktorá zakončuje spodok kameňa. V modernom briliantovom výbruse býva miesto kolety špička.

Korunka

Je horná časť fazetovaného kameňa, ktorá sa nachádza nad rundistou.

Krapnové zasadenie

Je uchytenie kameňa do štyroch, alebo šiestich kovových úchytov, ktoré držia vonkajší okraj fazetovaného kameňa.

Krvavé diamanty

Sú kamene, ktoré sa ťažia vo vojnových oblastiach a dosť často slúžia k finacovaniu týchto konfliktov. Oficiálne údaje hovoria o 1%, neoficiálne čísla minimálne o 10% podielu na celkovej produkcií diamantov na svete.

Labradorizácia

Je mnohofarebný trblietavý, svetelný jav podobný irizácií, ktorý vzniká odrazom svetla od vnútorných štruktút labradoritu.

LBMA

Je asociácia vybraných obchodníkov so zlatými zlatinami. V súčasnosti ma 57 členov z toho 10 členov ma štatút tvorca trhu- market maker, napríklad Deutsche Bank AG,JP Morgan Chase Bank a Barclays Bank PLC.

Lesk

Je schopnosť povrchu drahého kameňa odrážať lúče svetla. Navyšší lesk má diamant.

Libor

London InterBank Offered Rate- londýnska medzibanková ponuková sadzba. Úroková sadzba za ktorú si britské banky navzájom poskytujú úvery na londýnskom medzibankovom trhu.

Lom

Je nepravidelný povrch, ktorý vznikne, keď sa kameň úderom rozlomí na dve časti. Lučavka kráľovská

Lučavka kráľovská

Jediná látka, ktorá má schopnosť rozpustiť zlato, je to zmes kyseliny chlorovodíkovej a dusičnej.

Matrix

Je matečná hornina, ktorá v prírode obklopuje surový drahý kameň.

Mohsova stupnica tvrdosti

V bežnej praxi sa používa stupnica tvrdosti zostavená v roku 1822 nemeckým geológom Friedrichom Mohsom. Stupnica je orientačná. Označuje schopnosť kameňa rýpať a byť rýpaný inými materiálmi, v podstate je to odpor telesa prosti vnikaniu iného. Tabuľka tvrdosti obsahuje referenčné nerasty v poradí jedna až desať. Rozdieli medzi susedmi v tabuľke niesu rovnaké, najbližší rozdiel je medzi 4 a5, 6 a 7. Diamant je 140x tvrdší než korund. Diamantom sme schopný urobiť vryp do akéhokoľvek kameňa a naopak samotný diamant je odolný voči všetkým ostatným.

1. Mastenec
2. Sádrovec (kamenná soľ)
3. Vápenec (kalcit)
4. Fluorit
5. Apatit
6. Živec
7. Kremeň
8. Topas
9. Korund
10. Diamant

Mugle

Je typ opracovania drahého kameňa do hladko- klenutého povrchu bez faziet.

Nefertiti

Nefertiti (1381-1344 pr. Kr .) , celým menom Nefernefruaton Nefertiti, bola egyptská kráľovná a manželka Achtona. Jej meno sa stalo synonymom krásy. Dnes je preslávená hlavne vďaka krásnej tvári (busta) a nezvyčajne jemným rysom, ktoré kontrastovali s rysmi jej manžela kráľa Achnatona.

Neviditeľné zasadenie do plochy

Je zasadenie pri ktorom drahý kameň leží celý ponorený v lôžku, do ktorého bol vsadený a uchytený je zaklepaním kovu cez vonkajšiu hranu kameňa.

Nitková technika

Je spôsob zasadenie, pri ktorom sú malé, guľaté kabošony položené tesne vedľa seba a uchytené s pomocou štipčekov, ktoré sa rozklepú ako nitky.

Odlievanie do strateného vosku

Je metóda pri ktorej sa trojrozmerná štruktúra vymodelovaná z vosku do žiadanej podoby obalí jednoliatou formou a postupným zahrievaním sa vosk roztaví a vytečie. Do vzniknutej dutiny sa naleje roztavený kov.

Opalizácia

Je mliečne modravý, biely efekt spôsobený rozptylom kratkovlného svetla odrazený od drobných čiastočiek vo vnútri drahého kameňa.

Patina

Je povrch kovu sfarbený rekaciou s chemickými látkami.

Pavé

Je typ zasadenia, pri ňom je väčší počet drobných drahých kameňov zasadených tesne vedľa seba zrnkovou technikou.

Pavilón

Je spodná časť fazetovaného kameňa, od rundisty smerom dolu.

Pennyweight

DWT je všeobecne najznámejšia skratka pre pennyweight, keď D znamená, že jednotka bola používaná vo Veľkej Británií a Írsku pred zavedením desatinovej sústavy, zatiaľ pwt alebo alternatíva pw je menej známa a používaná.

Pilovanie

Je retiazkovina pilovaného vzhľadu, hrany su ručne alebo strojom zbrúsené, v prípade použitia plného materiálu patrí medzi absolútne najpevnejšie.

Pleochroismus

Popisuje jav, kedy sa drahý kameň pri pohľade z rôznych strán javí rozdielne sfarbený, pričom môžeme vidieť dve až tri rôzne sýtosti sfarbenia alebo celkom odlišné farby.

Plný šperk

Je výrobok, ktorý je vytvorený bez akýchkoľvek dutých častí. Všeobecne majú tieto šperky väčšiu odolnosť.

Premium

Je prirážka ktorú zaplatí kupujúci nad aktuálnou cenou zlata. Táto prirážka obsahuje okrem iného náklady výrobcu, dopravu, poplatky za smenu, maržu predajcu. Bežne sa pohybuje v rozpätí 5-8% pre štandardné obchody a môže dosiahnuť 50- 80% u malých objemov, ako sú zlatiny malých hmotností.

Prístavky

Je vertikálna časť uchytenia drahého kameňa v prsteni pri krapnovom alebo korunkovom zasadení. Konce prístavku krapny sú ohnuté a priliehajú k povrchu drahokomu.

Rainbow bars

Zlaté tehli s rýdzosťou 750/1000 prišli na trh vďaka japonskej spoločnosti mitschubishi. Vo výrobe sa používa zlato rôznej rýdzosti aby sa dosiahlo opisovaného dúhového efektu. Prvý raz sa táto zvláštnosť medzi zlatými tehlami dostala na trh v roku 1993.

Refrakcia

Je ohyb svetla pri prechode z jedného optického prostredia vzduchu, do iného drahého kameňa.

Retikulácia

Je technika postupného zahrievanie kovu až na takú teplotu, pri ktorej dôjde k zvrásneniu povrchu do typicky dekoratívnej textúry.

Rovina štiepenia

Rovina, podľa krorej sa môže krýštál rozštiepiť. Niektoré mineráli sa ľahko štiepia (dokonalá štiepnosť) iné v žiadnom prípade (slabá štiepnosť).

Ruta

Je diamantový výbrus používaný od začiatku 17. Storočia, má plochú podstavu a fazetovanú korunku. Často bola podkladaná fóliou.

Sfarbenie

Farba kryštálu vyvolaná nie jeho hlavnými zložkami, ale nepatrnými prímesami iných chcemických prvkov- nečistôt.

Smaragdový výbrus

Je pretiahnutý, osemhranný výbrus drahého kameňa, jeho vrchné a spodné fazety majú tvar lichobežníka.

Tabuľka

Je vrchná plôška završujúca korunku kameňa najväčšia zo všetkých faziet.

Tael bars

Zlatá tehla o hmotnosti 374 gramov a rýdzosti 999/1000, najbežnejšie obchodovaná v Číne, Taiwane a Konkongu. Bežne sa vyrába v troch rôznych tvaroch, Boad bars, Biscuit bars a doughnut bars a v piatich rôznych hmotnostiach:

0,5 999/1000 18,715
1 999/1000 37,429
2 999/1000 74,858
5 999/1000 187,145

Tavenie

Je spojovanie kovov celoplošným zahriatím na teplotu tavenia skôr než bodovo s pomocou spájky. Povrch dvoch plátkov kovu sa roztaví a pliešky sa spoja do jedného.

Tavenie za prítomnosti tavidla

Je metóda výroby syntetických drahých kameňov, pri ktorom sa práškové zložky tavia za prítomnosti látky znižujúcej jej teplotu tavenia, tavidla, za vysokej teploty a po dobu niekoľkých mesiacov. Takto sa vyrábajú naríklad rubíny či zafíry.

Tepelná úprava

Je vypaľovanie, bežný spôsob ošetrenia drahých kameňov vysokou teplotou, pri ňom dochádza k zvýrazneniu farby, alebo k zmene farebného odtieňu, niekedy tiež k zlepšeniu čistoty kameňa.

Tezabi bars

Zlaté tehli objavujúce sa jedine v Pakistane. Vyrábajú sa v tisíckach malých dielní. Hmotnosť, tvar a veľkosť nieje stanovaná, rýdzosť by mala teoreticky dosiahnuť 999/1000 ale bežne býva menšia, v závislosti na ponuke kovu pre výrobu. Najčastejšie sa používa zlomkové zlato. Použitá technológia výroby sa používa bez zmien takmer 2000 rokov.

Total bars

Zlatá tehla s hmotnosťou 116,64 gramu. Tieto tehli sa načastejšie predávajú v týchto krajinách: Libanon
Sýria
Irán
Irak
Saudská Arábia
Spojené Arabské Emiráty
Kuvajt
India
Pakistan
Singapur

Triplet

Je kameň zložený z troch častí z ktorých je jedna tvorená pravým drahým kameňom a ostatné sú napríklad zo skla, fólie, syntetického alebo podradného (menej kvalitného) kameňa.

Trojská unca

Je tradičná jednotka hmotnosti zlata, platiny a ostatných drahých kovov a rovnako môže byť použitá aj pre drahokamy. V prípade drahokamov je toto použitie veľmi neobvyklé. Názov pochádza z pôvodného pomenovania podľa hmotnosti jednotky používané v stredoveku na trhoch vo francúzskom meste Troyes. V angličtine sa používa Troy Weight alebo Troy Ounce. 1 trojská unca (oz) = 31,1034807 gramov
32,15 trojských uncí = 1 kilogram
32150 trojských uncí = 1 tona
V americkom meracom systéme: 24 grains = 1 pennyweight
20 pennyweights = 1 unca (480 grains)
12 uncí = 1 libra (5760 grains)

Tutanchamon

Tutanchamon patrí k najznámejším faraónom. Spôsobil to objav jeho hrobky v roku 1922 Howardom Carterom, ktorá bola kompletná aj s pohrebnou výbavou, ktorá obsahovala legendárnu zlatú masku. Samotná múmia bola nájdená o tri roky neskôr. Faraón Tutanchaton, ako sa pôvodne volal. Vládol v rokoch 1347-1339 pred naším letopočtom v dobe veľkej slávy 18. Dynastie. Svojim Trónnym menom sa volal Nebcheprure. Na trón sa po prvý krát posadil ako deväťročný chlapec a po deviatich rokoch vlády zomrel v osemnástich rokoch záhadnou smrťou. Princ Tutanchaton vyrastal na kráľovskom dvore v Achatatone, ktorý bol vybudovaný jeho otcom. Jeho otec bol faraón Achnaton (Amenhotep IV.) a matka pravdepodobne Kija,Achnatonova druhá manželka. Nemôžeme vylúčiť ani otcovstvo AmenothepaIII. Egyptológovia stále vedú spory, kto vlastne Tutanchamon bol.

Tvrdosť

Ako tvrdosť sa označuje schopnosť kameňa odolávať rýpaniu a škrabaniu.

Utajené/drážkové zasadenie

Druh zasadenia v ktorom rada tesne priliehajúcich štvorcovo alebo bagetovo brúsených kameňov spočíva vo vyhĺbenom lôžku a je uchytená z dvoch strán.

Výbrus

Popisuje typ povrchovej úpravy, buď hladký muglový, alebo do niektorého z typov fazetovaných brusov a tiež celkový tvar a obrys opracovaného kameňa.

Vytlačovaná textúra

Vytlačenie dekoratívnej textúry do zlatého, alebo strieborného pliešku pretiahnutím zahriateho kovu cez valce bubnov s texturovaným povrchom.

Ying-Yang gold bars

Zlatá tehla v tvare Jin(Jing) a Jang tradičného čínskeho symbolu sily, ktoré sa navzájom doplňujú. Jin(Jing) je ženského a Jang mužského pohlavia. Sily sú na sebe závislé, podporujú sa a navzájom sa menia. Napríklad deň a noc, teplo a zima, zlo a dobre a podobne. Štandardná hmotnosť tejto veľmi netradičnej tehli je 150 gramov. Tehli sa vyrábali v rokoch 1993 až 2001 v japonskej rafinérií Ishifuku Metal Industry Co. Ltd.

Zlatá tehla

Za zlatú tehlu je považovaná zliatina podľa štandardu LBMA (London Bullion Market Association). Minimálna rýdzosť je 995/1000 rýdzeho zlata. Hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 350 trójskych uncí (cca 10,90kg) až 430 trójskych uncí (cca13,40kg). Doporučené rozmery sú: spodná strana 255x81 mm, horná strana 236x57 mm, výška 37 mm. Každá zlatá tehla je označená výrobným číslom, identifikačné neboli zodpovednosťou značky. Rýdzosťou napr. 999,9 a rokom výroby, napríklad 2009.

Zlatý certifikát

Pri fyzickom držaní investičného zlata je rovnako možné si kúpiť tzv. zlatý certifikát. Ide o nástroj bez fyzického doručenia zlata. Zlato nieje u kupujúceho, ale niekto toho vlastní podiel na skutočných zásobách špecializovaných investičných fondov. V rámci EÚ sú zlaté certifikáty podobne ako investičné zlato oslobodené od 19% DPH.

Zlatý štandard

Je základné pravidlo menového systému, kde základným meradlom je zlato. Mena ktorá je používaná ako jednotka zaúčtovania (obchodovania) je odvodená od váhy zlata, ktorá sa v ideálnej situácií nemení. Pri používaní zlatého štandardu je mena tvorená mincami, pochopiteľne zlatými, alebo bežnými bankovakami u ktorých je emitent, teda štát zaručuje splatit ich nominálnu hodnotu zlatom.

Zmiešaný výbrus

Je šperkový výbrus, ktorý kombinuje trojuholníkové a lichobežníkove fazety.

Zrnková technika

Spôsob zasadenia, kde je fazetovaný kameň uchytený drobnými zrnkamí kovu. Odrýpnutými a vytvarovanými do hladka pomocou špeciálneho nástroja.