Chris Martenson vysvetľuje, ako je manipulované zlato ... a prečo to je v poriadku

Kedykoľvek sa vládne s papierovými peniazmi zle, cena zlata sa stane dôležitým barometrom. A preto je zlato silným kandidátom na ´riadenie´. Alebo ´manipulovanie´. Či už uprednostníte jedno alebo druhé slovo, stále ide o rovnaký zámer.

Niektorí z vás pravdepodobne gúľajú očami, pretože verili, že cena zlata nie je manažovaná.

Ide o zaujímavú vec, pretože ide proti tomu, čo si väčšina myslí. Je to podobné, ako si myslieť, že dom v Las Vegas nemá štatistickú výhodu.

Dlho by sme mohli špekulovať, prečo viera, že ´zlato nie je manipulované´ je taká populárna, my to však robiť nebudeme. Namiesto toho iba poznamenáme, že ľudia, ktorí tomu veria - a vy môžete byť medzi nimi - reagujú pudovo, často so silnými emóciami ako je hnev a pohŕdanie, či dokonca úzkosť.

Keď sa pri rozhovore na určitú tému zdvihnú silné emócie, zvyčajne je v hre viera - a nie fakty a logika. Skúsenosť ma naučila, že ak je niekto odmietavý alebo nahnevaný, keď príde do reči manipulácia ceny, najlepšie je s tým hneď skončiť a prejsť na inú tému. Žiadna kombinácia logiky a faktov je dosť efektívna proti hlboko zakorenenej viere. Je lepšie si počkať, kým sa objaví ďalší dôkaz, ktorý opäť túto tému nepostaví na nohy.

Avšak pre tých, ktorí majú myseľ otvorenú, ponúkam veľmi zaujímavé čítanie.

Logika manažovania ceny zlata

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia môžu byť názory prediskutované bez emócií. Spočívajú v dátach a myšlienkach, ktoré môžu byť vedome prístupné a preto sú náchylnejšie na zmenu.

Je to môj názor, že cena zlata je aktívne riadená a/alebo prehliadaná oficiálnymi orgánmi. Čisto z kvalitatívneho pohľadu, ak by som niekedy riadil systém peňazí, ako je náš súčasný fiat režim, aktívny manažment ceny zlata by som považoval za svoju zvereneckú povinnosť.

Zlato je dôležitým signálnym mechanizmom a celý náš menový systém je založený len na viere. A pochopiteľne všetko, čo by mohlo naštrbiť pochybnosti v tento systém by bolo aj kontrolované, ak by to kontrolované byť mohlo.

Treba zdôrazniť skutočnosť: ak by zlato náhle vyletelo na $5000 za uncu, u veľmi veľa ľuďoch by vznikli znepokojujúce otázky. Ako napríklad: čo sa to deje s dolárom? Rozpadá sa svet? Rýchly vzrast ceny by určite vyvolal otázky ohľadom súčasného sveta fiat peňazí a to je neodpustiteľný hriech, keď vaše peniaze žijú iba z viery.

Namiesto toho, aby sme sa pýtali, prečo si myslíme, že cena zlata je kontrolovaná sa pýtam, prečo si myslíme, že cena zlata kontrolovaná nie je.

Riadené ceny a signály

Okrem môjho názoru, že vláda má mandát na riadenie ceny zlata, tu je pár ďalších faktov:

Kvantita peňazí je riadená
Cena peňazí je riadená (cez úrokové miery)
Keďže úrokové miery sú riadené (rozbité?) blízko nuly, znamená to rizikové tolerancie a preferencie sú manažované smerom k vyšším ziskom
Cena ropy je riadená otvorene
Ceny jedla a energií sú riadené prostredníctvom dotácií, priamo aj skryto
Oficiálne štatistiky (napr.: HDP, inflácia, zamestnanosť) sú vysoko neobjektívne a riadené tak, aby rozprávali ružový príbeh na úkor reality, čo znamená, že aj naše vnemy sú riadené
Zo všetkých týchto snáh ma zaručene najväčší dopad manažovanie ceny peňazí. Vytvára to pôdu takmer pre všetky choroby a podporuje nabaľovanie nadmerného rizika.

Bernanke o úrokových mierach Fedu pri akciách

V denníku Wall Street Journal Bernanke otvorene odhalil niečo, čo už bolo jasné viacerým: Fed kvôli dôležitosti vzostupu cien akcií pri podpore spotrebiteľského míňania veľmi opatrne nasledoval akciové trhy. To znamená, že akciové trhy sú signalizačným nástrojom a Fed, celkom prirodzene, jeho signály zaujímajú.

Fed má záujem o rast akciových trhov, ako o ich pokles.

Toto je reakcia Bernankeho na otázku uvoľňovania menovej politiky QE2 v roku 2010:

Tento prístup uvoľnil finančné podmienky a zatiaľ sa javí ako účinný. Ceny akcií vzrástli a dlhodobé úrokové miery padli po tom, ako investori začali predvídať zatiaľ poslednú činnosť. Ľahšie finančné podmienky podporia ekonomický vzrast.

Napríklad, nižšie hypotekárne sadzby umožnia bývanie a dovolia vlastníkom ich refinancovanie. Nižšie ceny podnikových sadzieb bondov podporia investovanie. Vyššie ceny akcií zvýšia bohatstvo spotrebiteľov a pomôžu zvýšiť dôveru, ktorá môže popohnať míňanie. Zvýšené míňanie povedie k vyšším príjmom a ziskom, ktoré v riadnom cykle podporia ekonomickú expanziu.
(Zdroj)

Áno, Virginia, Fed skutočne pozorne sleduje ceny akcií. A smeruje svoje snahy na zabezpečenie ´riadneho cyklu´. To nie je žiadne prekvapenie.

Vzhľadom na veľkosť zoznamu riadených cien a signálov, s doslova už ničím, čo by ostalo nedotknuté tzv. efektom "ceny peňazí", opäť sa pýtame, ako je asi pravdepodobné, že by niečo uniklo pozornosti našich dobromyseľných (celkom určite však zavádzajúcich) centrálnych plánovačov.

Podľa môjho názoru je zlato až príliš dôležité na to, aby bolo len ponechané svojmu osudu. Dôkazy silno naznačujú, že to tak nie je.

07.08.2012


Ďalšie články