Úpadok mesta Detroit vyzýva k osobnej, finančnej zodpovednostiÚpadok mesta Detroit vyzýva k osobnej, finančnej zodpovednosti

"Jednou z bezpečných, a z dlhodobého hľadiska kvalitných investícií, je investícia do investičného zlata a zlatých šperkov," tvrdia poprední analytici.

V poslednom období sa ceny zlata na svetových trhoch vyšplhali až na úroveň 1300 dolárov za trójsku uncu. Podľa dlhodobých pozorovaní je to kritický strop, ktorý keď zlato prekoná, celosvetové trhy získajú nové možnosti rastu a rozvoja hospodárskych odvetví. Na druhej strane, významná hospodárska metropola celosvetového trhu s automobilmi, mesto Detroit, upadá a v posledných hodinách požiadalo o riadený bankrot.

Detroit bol kedysi hospodárkou veľmocou a priemyselným centrom Spojených štátov amerických s viac ako 2 miliónmi obyvateľov. Dnes mesto požiadalo o riadený bankrot, keď nepomohlo ani šetrenie na osvetlení znížením nákladov o 40 percent a taktiež nezabralo ani zníženie výdavkov na nemocnice a ambulancie vo výške až 66 percent. Z kedysi prekvitajúceho mesta sa tak stáva mesto duchov, keď dnes v Detroite žije len niečo cez 700 tisíc obyvateľov.

Problémom Spojených štátov amerických nie je len mesto Detroit, ale otázny je celý systém dôchodkového zabezpečenia. Dnes tento systém funguje tak, že vládny program sociálneho zabezpečenia ešte z roku 1935 určuje obyvateľom odovzdávať časť daní z výplat do systému. Mladší občania odovzdávajú dane a starší dostávajú z nich dôchodky a sociálne zabezpečenie.

Na druhej strane, snaženie vlády o záchranu systému dôchodkového zabezpečenia stále naráža na prekážky a snaha sa míňa žiadanému účinku. Navyše deficit rozpočtu na sociálne zabezpečenie obyvateľstva v USA sa zvyšuje a sociálny systém tak dosiahol schodok v roku 2012 až na úrovni 55 miliárd amerických dolárov. Sociálne zabezpečenie v Spojených štátoch tak speje k osudu spomenutého mesta Detroit.

Všetko však mohlo byť úplne inak...

Poučenie pre jednotlivca, nielen v Amerike, znie: "Nastal čas osobnej zodpovednosti, aj za svoju starobu". Ľudia už teraz musia myslieť na svoje dôchodkové zabezpečenie a musia sa hľadať nové formy investícií, napríklad do investičného zlata, zlatých šperkov.

Zlato je dlhodobá investícia, ktorá prináša zabezpečenie portfólia investičných prostriedkov a ich diverzifikáciu. Inak povedané, investícia do zlata a zlatých šperkov znižuje riziko straty z investovania v dlhodobom meradle a investície sa tak stávajú, rozložením rizika na viac investičných zdrojov, bezpečnejšie.

Investovať peniaze, ktoré majú slúžiť na dôchodkové zabezpečenie pre budúce generácie môžu jednotlivci prostredníctvom investičného zlata a aj nákupom zlatých šperkov. Diverzifikované investície, ktorých súčasťou je investícia aj do zlata a zlatých šperkov, tak budúcim generáciám môžu priniesť zníženie rizika v čase, keď budú potrebovať peniaze zo sociálneho systému na dôchodkové zabezpečenie.

Z tohto trendu, o ktorom hovoria už niekoľko mesiacov analytici veľkých investičných spoločností a bánk, a poučili sa z nich najmä investori v Číne, by sa mali poučiť nielen v Spojených štátoch amerických, ale aj v Európe a aj investori a jednotlivci na Slovensku.


22.07.2013


Ďalšie články