Radi by ste pri srdci nosili pripomienku niekoho či niečoho blízkeho? Využite na to elegantný šperk v podobe prívesku na fotku, do ktorého vložíte fotografiu ako memento osoby či udalosti, ktorú si chcete kedykoľvek pripomenúť.

Strieborné prívesky / Strieborné prívesky na fotku

Nenašli sme tovar, ktorý by zodpovedal Vaším parametrom.Ďaľšie možnosti: