Zlato - vlastnosti zlata


Z hľadiska vlastností je zlato kov značne ťažký (skoro trikrát ťažší než železo), jeho merná hmotnosť je 19,29 g na kubický centimeter, to napomáha technológiám ťažby založeným na gravitácii. Kocka zlata o váhe 1 tony má hranu dlhú len 37,27 cm. Je odolné voči kyselinám a soliam. Rozpustné je len lúčavkou kráľovskou, teda zmesou kyseliny chlorovodíkovej a dusičnej, a v roztokoch kyanidov. To je dosť využívané pri jeho ťažbe v rudách s mikroskopicky rozptýleným výskytom zlata.

 

Zlato vyniká chemickou odolnosťou, ťažnosťou, kujnosťou. Pretože je nielen mäkké ale aj neobyčajne kujné a ťažné, 1 gram zlata, čo je gulička o priemere niečo málo cez 2 mm, môže byť rozklepaná na fólii o ploche cca 1 m2 a hrúbke 230 atómov. Podobne sa dá z 1 gramu zlata vytiahnuť drôt o priemere 20 mikrometrov, dlhý neuveriteľných 165 m alebo ho roztepať do priesvitného plechu o ploche cca 1 m2, zlato o 1 cm3 stačí na plech o ploche asi 18 m2.

 

 

Trieda:

Kryštalická sústava:

Chemická značka:

Relatívna atómová hmotnosť:

Hustota:

Teplota tavenia:

Teplota varu:

Tvrdosť:

Štiepenie:

Lom:

Lesk:

Vryp:

Priehľadnosť:

prvky

kubická

Au (Arum)

196,97

19,290 g/cm3

1 063 °C

2700 °C

2,5 – 3 kujné

chýba

hákový

kovový

zlatožltý

v tenkých vrstvičkách modrozeleno presvitá

 

 

 

Zlato