Zlato - puncové značky


Od 15. storočia sa objavujú na výrobkoch z drahých kovov rôzne vyrazené značky, ktorými výrobca deklaroval svoje meno, čas a miesto výroby. Častejšie však značky potvrdzovali len udané rýdzosti predmetu z drahého kovu.

 

Po rozpade Československej federácie zákonom č. 125/1993 sa zriaďuje Puncový úrad SR, ktorého sídlom je Bratislava a činnosť Puncového úradu upravuje Puncový zákon č. 539/1992 Zb., ktorý bol posledným Federálnym zákonom pred rozpadom Československej federácie.

Puncovému úradu sú podriadené 2 pobočky - v Trenčíne a Košiciach a expozitúra v Leviciach, ktorá bola zriadená 1. septembra 1992.

Zlatý briliantový prsteň

Slovenské puncové značky

Poľské puncové značky