Pravidlá súťaže Získajte zlaté srdiečko

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je iZlato, s.r.o., Eurovea, Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava  (ďalej len Usporiadateľ).

 

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne, ani čiastočne obmedzená. Zamestnanci a rodinní príslušníci iZlato s.r.o. sa súťaže zúčastniť nemôžu.

 

 

3. Ako vyhrať

1) Urobte dokonalú selfie s naším šperkom

2) Fotku uverejnite na svojom profile (FB alebo Instagram). 

3) Označte nás na fotke, nezabudnite pridať #iZlato, hodnotenie šperku, prípadne komentár. 

4) Fotku nám pošlite aj do správy a my ju uverejníme na našom účte iZlato.sk (Instagram alebo FB) a od toho momentu zbieraš „like“. 

5) K získaniu zlatého prívesku v tvare srdiečka budete potrebovať 199 like-ov v čase do dvoch mesiacov od uverejnenia fotky od používateľov zo Slovenska a Čiech na našom účte.

6) Ak magickú hranicu 199 like-ov prekročíte, v tom momente buď príďte do jednej z naších kamenných predajní s dokladom/faktúrou od prezentovaného šperku alebo nás informujte, a potrebný doklad pošlete na [email protected] .

 

4. Výhra

V tejto súťaži môžte vyhrať zlatý prívesok v tvare srdiečka

 

 

5. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu ako určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhru vymáhať ani prostredníctvom súdu. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva Usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže. 

 

6. Odovzdanie výhry

Výhra bude odovzdaná výhercovi na základe predošlej vzájomnej dohody a to buď osobne na predajných miestach iZlato Jewelry – zástupcom spoločnosti iZlato.sk alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú výhercom.

 

7. Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže súhlasia so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail...). Osobné údaje môžu byť spracované pre účely súťaže, odovzdania výhry a propagácie. Účastník súťaže súhlasí so zaznamenaním osobných údajov do písomnej a elektronickej formy. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas celej doby trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania podmienok súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov je neodvolateľný. Usporiadateľ zodpovedá za dodržiavanie povinností v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 

8. Umiestnenie pravidiel

Pravidlá tejto súťaže sú zverejnené na stránke www.iZlato.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Vo veciach neupravených týmito pravidlami sa právne vzťahy riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom.

 

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 slovenského zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťaž nemá povahu verejného prísľubu.