Pravidlá súťaže Vyhrajte svoj nákup späť!

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je iZlato, s.r.o., Eurovea, Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava  (ďalej len Usporiadateľ).

 

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne, ani čiastočne obmedzená. Zamestnanci a rodinní príslušníci iZlato s.r.o. sa súťaže zúčastniť nemôžu.

 

3. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v období od 15.01.2019 do 30.10.2019.

 

4. Ako vyhrať

1) Príďte do niektorej z predajní iZlato Jewelry v Bratislave alebo v Poprade.

2) Vyberte si tie najkrajšie obrúčky a zakúpte / objednajte si ich.

3) Príďte si pre svoje obrúčky a dostanete 5% zľavu. 

4) Nechajte sa odfotiť asistentkou predaja pri preberaní svojich obrúčok.

5) Fotografia bude zverejnená na www.mojasvadba.sk, FB stránkachiZlato.sk, iZlato Sk a instagrame izlato.sk.

6) Verejne zdieľajte fotografiu aj vo svojom profile až do dňa žrebovania, nezabudnite do popisu fotky pridať hashtag #iZlato.

7) Pár z fotografie s najvyšším počtom "like," teda "Páči sa mi to,"  ktoré sa zrátajú na našich FB stránkach a instagrame ku dňu 30.10.2019, získava hodnotu svojho nákupu späť! Výhra bude vo forme darčekovej poukážky v hodnote, v akej ste si zakúpili svoje svadobné obrúčky!

 

5. Výhra

Okrem na mieste získanej 5% zľavy na obrúčky súťažíte o výšku hodnoty svojho nákupu obrúčok späť vo forme darčekovej poukážky. Darčeková poukážka bude v hodnote, v akej ste si zakúpili svoje svadobné obrúčky!

 

6. Vyhlásenie víťaza

Vyhlásenie víťaza sa uskutoční po skončení súťaže, do 10. novembra 2019. Do súťaže budú zaradení len tí, ktorí splnia všetky podmienky súťaže a ponechajú si zdieľanú fotku vo svojom profile až do dňa vyhlásenia víťaza.

 

7. Účastníci

Súťažiaci si môžu sami sledovať priebežné poradie svojej fotografie. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu ako určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhru vymáhať ani prostredníctvom súdu. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva Usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže. 

 

8. Odovzdanie výhry

Výherca bude uvedený na facebookovom profile iZlato Sk a na webovej stránke www.iZlato.sk. Výherca bude kontaktovaný na zaslanie svojich kontaktných údajov súkromnou správou z facebookového profilu iZlato Sk. Výhra bude odovzdaná výhercovi na základe predošlej vzájomnej dohody a to buď osobne na predajných miestach iZlato Jewelry – zástupcom spoločnosti iZlato.sk alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú výhercom.

 

9. Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže súhlasia so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail...). Osobné údaje môžu byť spracované pre účely súťaže, odovzdania výhry a propagácie. Účastník súťaže súhlasí so zaznamenaním osobných údajov do písomnej a elektronickej formy. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas celej doby trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania podmienok súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov je neodvolateľný. Usporiadateľ zodpovedá za dodržiavanie povinností v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 

10. Umiestnenie pravidiel

Pravidlá tejto súťaže sú zverejnené na stránke www.iZlato.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Vo veciach neupravených týmito pravidlami sa právne vzťahy riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom.

 

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 slovenského zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťaž nemá povahu verejného prísľubu.

 

 

Súťaž Vyhrajte svoj nákup späť!