Odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY DO 14 DNÍ

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že šperk nesplnil Vaše očakávania, môžete šperk vrátiť zo zákona v stanovenej lehote 14 dní. Šperk je potrebné zaslať bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Šperk vložte do plastovej obálky, ktorá je bežne na predaj na pošte. Na túto obálku napíšte adresu iZlato Jewelry, OC MAX, Dlhé hony 4588/1, 058 01 Poprad a odošlite poisteným listom (nie na dobierku).  

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. 

Sledovať pohyb / doručenie Vami odoslanej zásielky môžete na stránke Slovenskej pošty - www.posta.sk v časti sledovanie zásielok. Podacie / sledovacie číslo zásielky nájdete na zadnej strane podacieho lístka. Poplatok za poštovné k nám je na náklady zákazníka.

 

 

Zásielka od Vás musí obsahovať nasledovné:


Upozorňujeme o právach spotrebiteľa, podľa ktorého právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku nemá spotrebiteľ v prípade zmluvy, ktorej predmetom je neprefabrikovaná vec, teda tovar nami nedeklarovaný ako SKLADOM, alebo je vec vyrobená na základe špecifikácií spotrebiteľa, prípadne slúži na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb. Príkladom takýchto vecí môžu byť prstene vyrobené na individuálnu objednávku veľkostí, taktiež personalizované výrobky (napr. pomocou gravírovania).

iZlato.sk si vyhradzuje tiež právo na neschválenie odstúpenia od zmluvy v prípadoch ak šperk, ktorý javí známky viditeľného nosenia, značného povrchového opotrebenia alebo mechanického poškodenia. Viacej informácii o Odstúpení od zmluvy v odseku XI. vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 

K odstúpeniu od zmluvy priložte formulár Odstúpenie od zmluvy ktorý si môžete stiahnuť aj tu.