Odstúpenie od zmluvy


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY DO 14 DNÍ

V prípade, že šperk nesplnil Vaše očakávania, môžete šperk vrátiť zo zákona v stanovenej lehote 14 dní. Šperk je potrebné zaslať bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adresu info@izlato.sk alebo telefonicky na 0908 999 000.

Šperk vložte do plastovej obálky, ktorá je bežne na predaj na pošte. Na túto obálku napíšte adresu našej spoločnosti a odošlite najlepšie poisteným listom (nie na dobierku, neodporúčame ani balíkom, nakoľko nám balíky pošta nedoručuje, a teda sa predlží čas na riešenie Vašej žiadosti).  

Pohyb / doručenie Vami odoslanej zásielky si môžete skontrolovať na stránke Slovenskej pošty - www.posta.sk v časti sledovanie zásielok. Podacie / sledovacie číslo zásielky nájdete na zadnej strane podacieho lístka. Poplatok za poštovné k nám je na náklady zákazníka.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 

Zásielka od Vás musí obsahovať nasledovné:


Upozorňujeme o právach spotrebiteľa, podľa ktorého právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku nemá spotrebiteľ v prípade zmluvy, ktorej predmetom je neprefabrikovaná vec, teda tovar nami nedeklarovaný ako SKLADOM, alebo je vec vyrobená na základe špecifikácií spotrebiteľa, prípadne slúži na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb. Príkladom takýchto vecí môžu byť prstene vyrobené na individuálnu objednávku veľkostí, taktiež personalizované výrobky (napr. pomocou gravírovania).

iZlato.sk si vyhradzuje tiež právo na neschválenie odstúpenia od zmluvy v prípadoch ak šperk, ktorý javí známky viditeľného nosenia, značného povrchového opotrebenia alebo mechanického poškodenia. Viacej informácii o Odstúpení od zmluvy v odseku XI. vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 

K odstúpeniu od zmluvy priložte formulár Odstúpenie od zmluvy ktorý si môžete stiahnuť aj tu.