Ochranné známky


iZlato je registrovaná ochranná známka a jej použitie je prísne zakázané!

Ochranné značky, logá a servisné značky (kolektívne označované ako "Ochranné známky") zobrazené na stránke sú registrovanými a neregistrovanými značkami. Nič na tejto stránke by sa nemalo vykladať ako nepriame, zákonné alebo iné udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky uvedené na stránke bez písomného súhlasu spoločnosti iZlato Slovenská republika s.r.o. alebo tretej osoby, ktorá prípadne ochranné známky umiestnené na stránke vlastní. Použitie obchodných značiek na stránke alebo iného obsahu tejto stránky, s výnimkami uvedenými v Podmienkach použitia je prísne zakázané.

Vybudovať takú úspešnú značku, ako je tá naša, si vyžaduje dobre pochopiť potreby a túžby cieľovej skupiny našich zákazníkov, ako aj mať dobre zvládnutý prieskum trhu, a tiež nemalé finančné prostriedky, ktoré môžu byť neskôr právnou cestou uplatnené na súde ako náhrada škody pri pokuse nezákonne si značku a jej povedomie prisvojiť. Každé marketingové rozhodnutie, ktoré sa uplatňuje, má svoj vplyv na značku. Všetky prvky dizajnu, grafického stvárnenia, používanej škály farieb a rovnako jazyka či prezentácie spoločnosti v brandingu spolupôsobia a nemôžu byť nikým napodobňované a použité ich alternatívy s pomocou pomlčky. Preto je nesmierne dôležité hovoriť rovnakou rečou pri každom kontakte s verejnosťou, zákazníkmi aj konkurenciou.