Etický kódex zlatníctva iZlato.sk


Každodenné zdokonaľovanie, náš spoločný úspech, nové poznatky a informácie, ktoré sa týkajú nášho zlatníctva, tvoria našu prácu. V neposlednom rade aj zábava a úsmev, ktoré sú naše poháňacie motory.

Ako zamestnanci internetového obchodu iZlato.sk máme povinnosť správať sa zodpovedne, ako fungujúci kolektív, ako voči sebe, našim kolegom, tak ku stálym a novým zákazníkom, obchodným partnerom, k rôznym inštitúciám, s ktorými prichádzame do styku a navzájom spoločne spolupracujeme.

Ľudia si prejdú aj ťažšími skúškami života. V niektorých prípadoch nám uľahčuje naše rozhodovanie Etický kódex, ktorý platí aj pre všetkých zamestnancov zlatníctva iZlato.sk.

Dodržiavanie Etického kódexu je naším cieľom, ktorý nás posúva vpred nielen v práci, ale aj v osobnom živote.

Zlaté náhrdelníky

1. O nás, pre Vás

Sme internetový obchod, ktorý svoje kroky neustále zdokonaľuje. Fungujeme nielen na Slovensku, ale našu prácu vidieť aj v Poľsku, Maďarsku, Česku, Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku. Doručili sme už množstvo zásielok a prijali kladné spätné väzby, ktoré našu prácu spríjemňujú a zdokonaľujú nás. Naša práca je rovnaká ako každá iná, nie sme len internetový obchod, sme hlavne ľuďmi. Vaše objednávky radi prispôsobíme Vašim požiadavkám a želaniam. U nás v internetovom obchode sme si rovnocenní, preto pracujeme bez rozdielu so všetkými ľuďmi, ktorí s nami prichádzajú do styku. Denne sú naše kroky vedené inými ľuďmi, novými zákazníkmi, obchodnými partnermi, novými zamestnancami. Naše správanie je rovnaké voči všetkým ľuďom. Každý človek je pre nás niekto, koho si nesmierne vážime. Aj naša konkurencia patrí medzi túto skupinu ľudí. Náš Etický kódex sa dotýka všetkých ľudí, je platný pre všetkých rovnako, pretože má stanovený cieľ, ktorý sa musí dodržiavať, aby nám uľahčil našu prácu nielen v našom internetovom obchode, ale aj v našom živote.

 

2. Kto ho musí dodržiavať?

Odpoveď je jednoduchá a jasná. Platí pre všetkých zamestnancov internetového obchodu iZlato.sk. Nielen pre stálych zamestnancov, ale aj našich spolupracovníkov, obchodných partnerov a zamestnancov, ktorí pre nás pracujú aj na diaľku. Pre všetkých, ktorí sú čo i len malou súčasťou nášho internetového obchodu a nášho kolektívu.

 

3. Ak Vám niečo nie je jasné, opýtajte sa

Tu platí staré známe: “Kto sa pýta, je hlupákom na päť minút, kto sa neopýta, je hlupákom po celý svoj život.“ Touto vetou by sa dalo len povedať, že ak niečomu z nášho Etického kódexu nerozumiete, alebo Vám nie je jasné, treba sa o tom porozprávať s vyšším nadriadeným, alebo sa spýtať kompetentného, ktorý sa vyzná v tejto problematike a spoľahlivo vám poradí. Ak niekto poruší náš Etický kódex, alebo má pochybnosti, že druhý zamestnanec spochybnil tieto stanovené kritéria, je potrebné to včas ohlásiť a riešiť.

 

4. Každý zamestnanec musí byť lojálny

Budeme sa vyhýbať všetkým situáciám, ktoré môžu spôsobiť konflikt a vzniknuté konfliktné situácie riešiť s trpezlivosťou a chladnou hlavou. V internetovom obchode pracuje veľa zamestnancov, ktorým nadriadený musí veriť, inak by spolupráca nemohla fungovať. Je dôležité, aby sa nadriadený mohol vzdialiť napr. na služobnú cestu a nechať vedenie na svojich zamestnancoch. Tu sa zdôrazňuje hlavne vernosť voči všetkým zamestnancom, aby zamestnanec nevyužil situáciu, a výhody e-shopu nezneužil pre seba, alebo svojho blízkeho. Ak sa tak stane, je potrebné to nahlásiť a priznať sa. Nezneužívať svoje vyššie postavenie v e-shope a správať sa čestne, vytrvalo v každej chvíli, a správať sa tak, aby si každý človek uvedomoval, že má to najdôležitejšie v sebe, a tým je svedomie.

 

5. Návod na jeho použitie

Etický kódex je záväzný. Ak sa niečo poruší, alebo je v rozpore, a druhý zamestnanec, ktorý o tom vie a neinformuje kompetentného, je tiež spoluvinník. Ak sa aj vyskytne problém je lepšie ho riešiť včas, bude to mať menší dopad na danú situáciu. Zamestnanci internetového zlatníctva pracujú rôzne, v rôznych prostrediach a miestach, ale tento Etický kódex sa týka aj ich. Znamená to, že je potrebné ho dodržiavať vždy a všade, nezneužívať svoje vyššie miesto v internetovom obchode, správať sa spravodlivo s podmienkami určenými pre tento Etický kódex. Kto je povinný ho dodržiavať? Opakovaná veta: „My všetci.“ V internetovom obchode sme si rovnocenní. Táto veta je stanoviskom pre Etický kódex internetového obchodu iZlato.sk. Neexistuje výnimka, ktorá by mala výhody. Sme si rovnocenní.

 

6. Byť poctivý sa opláca

Nie je to len spokojný spánok, ale aj čisté svedomie. Dodržiavanie Etického kódexu pomáha, aby sme fungovali plnohodnotne a bez nejakých rizík. Dopomôže nám to k lepšiemu fungovaniu nášho kolektívu a celkového vedenia v našej firme, ktorá je pre nás živobytím. Platí to aj pre našich zákazníkov, ak budeme poctiví voči sebe samým, tak sami pocítia, že náš internetový obchod funguje presne tak, ako má.

 

7. Ako sa správať vo firme

Vo firme je dôležité, aby sa zamestnanci voči sebe správali poctivo, skromne, otvorene a s rešpektom voči všetkým. Laicky povedané: „ Buď stále férový“. Ak sa týmto krédom budú riadiť všetci, vyhneme sa tak konfliktom, ktoré môžu vzniknúť. Byť nečestný sa ako aj v živote, tak aj v našom e-shope nevypláca.

 

8. Diskriminácia (také slovo u nás nepoznáme)

Bez ohľadu na našu funkciu a postavenie sa budeme správať voči všetkým ľuďom čestne a úctivo. Každého človeka si vážime. V našom e-shope má možnosť zamestnania alebo nakupovania úplné každý, bez ohľadu jeho farbu pleti, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, či postavenie v spoločnosti. Sme si rovnocenní.

Tu platí:
- Nikdy neútočiť slovom, ani fyzickým násilím. Také niečo je neprípustné.
- Správať sa ku každému zákazníkovi rovnako s možnosťou uplatnenia jeho výhod a akcií.

 

9. Dodržiavanie všetkých sociálnych noriem, ktoré sa vyžadujú

Rešpektovanie sociálnych noriem je pre nás priorita. Spoločnosť tvoria ľudia, ktorí nás obklopujú. Ak sa budeme správať tak, ako vyžaduje spoločnosť, prejaví sa to na našom fungovaní, ktoré bude plnohodnotné a naša práca bude mať stanovený cieľ, ktorý bude dodržiavaný a naša čestná práca sa nám odvďačí.

 

10. Buďte vždy čestný

Čestnosť je vlastnosť, ktorá sa odrazí nielen v našom e-shope, ale aj v našom živote. Buďte čestný nielen k práci, ale aj vo svojom živote a verte, že budete šťastný. Zneužitie informácií býva trestným činom. Podmienkou je zachovať dôvernosť informácií aj po ukončení pracovnej zmluvy so zamestnávateľom. Po ukončení spolupráce nezneužívať informácie, ktoré boli poskytnuté, ak ste aj boli jedným z našich zamestnancov.

 

11. Neposkytovať osobné údaje našich zákazníkov, zamestnancov

Nikomu neposkytovať žiadne osobné údaje o zákazníkoch, ani zamestnancoch internetového obchodu, ak na to nie je vážny dôvod preukázaný pri poskytnutí takejto závažnej informácie. Ak sa vyskytne vážny dôvod, prečo by sa mali zverejniť takéto informácie, vtedy to situáciu mení a povolenie poskytnúť takéto informácie je dovolené, no iba v mimoriadnych situáciách.

 

12. Poskytovanie výhod a podplácanie

Poskytovanie privilégií bez súhlasu nadriadeného je zakázané. Ak je nejaký zákazník, alebo obchodný partner, ktorý si zaslúži nejakú extra výhodu, je potrebné kontaktovať nadriadeného, alebo kompetentného, ktorý túto situáciu môže odsúhlasiť. Poskytovanie podplácania môže mať vážne následky. V našom e-shope je to neprípustné, a môže to viesť až k závažným problémom. Ak druhá strana chce poskytnúť darček/zľavu, a ak je to v súlade s Etickým kódexom, tak sa dar môže prijať, aby sa to nepovažovalo ako urážka k strane, ktorá nám darček/zľavu daruje.

 

13. Princíp nášho e-shopu

Naším princípom v e-shope je prvotná radosť z nákupu a pozitívne vyjadrenie z prijatej objednávky. Kvalita šperkov, urgentné odosielanie, a plnenie individuálnych požiadaviek našich zákazníkov je naša priorita. Neustále spolupracujeme na tom, aby mal zákazník výhody a akcie. No hlavne neskutočnú radosť a dobrý pocit z nákupu u nás.

 

14. Našou povinnosťou je

Zlatníctvo iZlato.sk môže svoju zodpovednosť prebrať iba vtedy, keď všetci zamestnanci budú dodržiavať celý Etický kódex a všetky normy, ktoré doň vpadajú. Ak konajú v utajení a zamlčujú pravdu o porušení stanoveného kódexu, budú musieť niesť zodpovednosť sami za seba a svoj čin.

 

15. Slušnosť káže

  • príjemne oslovovať a komunikovať s naším stálym, alebo novým zákazníkom
  • pravidelne odosielať spätnú väzbu
  • poslať e-mail o informovanosti objednávky
  • podať nadriadenému hlásenie
  • ak sa vyskytne nejaký závažný problém (tiež sme len ľudia), príjemne spolupracovať s druhou stranou, aby sa k nám zákazník opäť vrátil - brať každého človeka rovnocenne

 

16. Verejné údaje o našom e-shope

Rešpektovať naše povolanie, naše zásady, určené pravidlá naším nadriadeným a vytvoriť príjemný kolektív, ktorý je hodný možnosti spolupráce s kýmkoľvek. Všetky informácie, ktoré sú dostupné verejnosti musia byť pravdivé. Všetky výhody a akcie musia byť dodržané. Ak sa vyskytne problém zo strany zákazníka alebo zamestnanca, treba to vyriešiť na základe kompenzácie a ospravedlnenia, ak to situácia vyžaduje. Aj my sa môžeme zmýliť, každá kritika alebo zlá skúsenosť nás učí byť ešte lepšími.

 

17. Zákazník a jeho súkromie

Každý zamestnanec musí rešpektovať súkromie a ochranu osobných údajov zákazníkov a strán, s ktorými spolupracujeme a žiadajú si utajenie svojho súkromia. Neposkytovať osobné údaje tretej osobe bez udania vážneho dôvodu, no ak to situácia vyžaduje, kontaktovať zákazníka, že k takejto situácii došlo.

 

18. Zamestnanecké povinnosti sa musia dodržiavať

Tento kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v e-shope. Tento kódex sa dotýka aj externých spolupracovníkov, ktorí s e-shopom spolupracujú. Ak sa zamestnanec nachádza v inej krajine, aj vtedy sa ho tento kódex dotýka. Ak sa poruší nejaká časť kódexu, zamestnanec je povinný nahlásiť nerešpektovanie svojmu zamestnávateľovi. Ak má rozumný dôvod, zamestnanec môže kontaktovať iného pracovníka e-shopu, ktorý je na vyriešenie konkrétneho problému kompetentný. V krajnom prípade, že neexistuje iná situácia, môže zamestnanec kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca na e-shope a podať mu hlásenie, ale aj napriek takejto situácii, bude nutné riešiť dôsledky s najvyšším nadriadeným, ktorý si vyhradzuje plné právo na riešenie takejto situácie. Oznámenie môže byť anonymné, ale väčšie povšimnutie sa kladie oznámeniu s menom oznamovateľa, ktorý sa chce vyjadriť a danú situáciu korektne riešiť. Ak sa urobí oznámenie v dobrej viere pre e-shop, nebudú sa vyvodzovať dôsledky voči oznamovateľovej osobe. Ak pôjde o závažnú situáciu, všetko sa svedomito vyšetrí.

 

19. Každý omyl ponesie následky

Ak niektorý zamestnanec (platí pre všetkých rovnako) poruší tento stanovený Etický kódex, bude disciplinovaný svojím nadriadeným. Všetko závisí od závažnosti problému a konkrétnej situácie, ktorá sa bude riešiť.

 

20. Neustála kontrola nášho kódexu prináša ovocie

Riaditeľ bude dohliadať na správanie sa zamestnancov v súlade s požiadavkami Etického kódexu, určeného pre internetový obchod iZlato.sk.