Zábavné párty hry s rodinou a priateľmiZábavné párty hry s rodinou a priateľmi

Spestrite si čas s rodinou a priateľmi prostredníctvom jednoduchých hier vhodných pre každého.


Žena znázorňuje rukami chobot slona počas hry šarády

Pozvali ste priateľov na návštevu a nechcete iba kávičkovať alebo popíjať víno? Ste uväznení počas lockdownu s rodinou či spolubývajúcimi a začínate sa nudiť? Nielen na tieto príležitosti sme pre vás pripravili výber jednoduchých hier, ktoré vám zaručene zmenia rutinu a z bežného večera spravia čas plný zábavy a smiechu. Pozrite si stručné návody domácich hier a nebojte sa prispôsobiť, či okoreniť ich pravidlá podľa vašich vlastných predstáv, možností a potrieb. 


Žena s papierikom na čele hrá hru „Kto som?“

Kto som?

Na túto hru budete potrebovať iba samolepiaci poznámkový bloček a pero. Na papierik napíše každý hráč meno nejakej známej osobnosti alebo postavy a jednotlivé papieriky si hráči vymenia tak, aby ich nevideli. Každý si potom nalepí papierik na čelo a pomocou “áno / nie” otázok sa snaží zistiť, ktorou osobnosťou je. Na ťah sa dostáva druhý hráč akonáhle je odpoveď na nejakú otázku záporná. Hrá sa, dokým každý neuhádne, ktorú osobnosť mal napísanú na čele.


Žena znázorňuje rukami rohy počas hry šarády

Šarády

Jedna z najznámejších párty hier. Rozdeľte sa na tímy, ideálne dvojice. Na papieriky napíšte názvy filmov, slávnych osobností, televíznych relácií či povolaní. Papieriky potom zložte a zamiešajte. Následne si každý tím vytiahne papierik a jeden z tímu musí vec na papieriku zahrať pantomímou, zatiaľ čo ostatní členovia tímu hádajú o čo ide. Pozor, na hádanie je vždy nejaký časový limit. V prípade záujmu môžete namiesto pantomímy veci opisovať kreslením. Vyhráva tím, ktorý uhádne viac zadaní z papierikov.


Nikdy v živote som… (Never have I ever…)

Fanúšikovia amerických filmov a seriálov sa s touto hrou už takmer určite niekedy stretli. Never have I ever, voľne preložené ako “Nikdy v živote som...“ je hra, pri ktorej hráč na ťahu povie “Nikdy v živote som..” a dokončí vetu niečím, čo v živote nespravil/nezažil (neskočil bungeejumping, nejedol slimáky a pod.). Ak niekto iný z hráčov túto vec robil, musí vystrčiť prst. Ak nikto zo skupiny danú vec nerobil, prst vystrčí osoba, ktorá bola na ťahu. Akonáhle má niekto vystrčené tri prsty, vypadáva. Treba si dávať pozor s kým túto hru hráte, pretože dobre mierené otázky vedia z vašich spoluhráčov vytiahnuť rôzne pikantérie, preto je dobré si určiť nejaké základné pravidlá, najmä ak hráte hru s rodinnými príslušníkmi alebo konzervatívnejšími priateľmi.


Pripravujem večierok...

V tejto hre sa vyberie jeden človek, ktorý “pripravuje večierok“. Aby sa ostatní súťažiaci na tento večierok dostali, musia so sebou zobrať niečo špecifické. „Hostiteľ“ večierka si vyberie tajné pravidlo, ktoré s nikým nezdieľa a podľa ktorého určí, kto je pozvaný a kto nie. Väčšinou ide napríklad o to, aby sa to, čo majú “hostia” priniesť na párty, začínalo na prvé písmeno ich mena. Ale samozrejme, je len na “hostiteľovi”, aké tajné pravidlo si zvolí. Čím kreatívnejšie, tým lepšie. Potenciálni “hostia” potom postupne jeden po druhom hovoria, čo donesú a “hostiteľ” iba odpovedá „Áno, si pozvaný/á“ alebo „Nie, to nemôžeš priniesť”. Hrá sa dovtedy, kým všetci neprídu na tajné pravidlo.

 


Radšej by si…

Pomerne známa hra aj v našich končinách. Táto hra síce nemá víťaza, ale zabaviť sa pri nej dá náramne. Súťažiaci si navzájom dávajú otázky, v ktorých majú na výber z dvoch možností. Aby však bola väčšia sranda, na výber je spravidla jedna horšia možnosť ako druhá. Zistite, či by vaši priatelia napríklad radšej rok skákali všade na jednej nohe alebo každý deň vypili deci oleja. 


Stoličkový tanec

Táto hra je nám známa už z čias základnej školy. Do stredu miestnosti poukladajte niekoľko stoličiek do tvaru kruhu. Stoličiek musí byť vždy o jednu menej ako súťažiacich. Pustí sa hudba a okolo stoličiek budú zúčastnení tancovať. Akonáhle sa hudba preruší, tancujúci si musia rýchlo sadnúť na stoličku. Na každej stoličke môže sedieť iba jeden tanečník. Ten, komu sa stolička neušla, vypadáva z hry, odoberie sa jedna stolička a znovu začne hrať hudba. Takto hra pokračuje až do veľkého finále, keď sa o jednu stoličku pobijú poslední tancujúci. Posledná osoba sediaca na stoličke sa stáva víťazom.

 


Dve pravdy a jedna lož

Dobrá hra na spoznanie ostatných súťažiacich. Každý povie o sebe tri vyjadrenia. Dve sú pravdivé a jedno je lož. Ostatní súťažiaci sa potom snažia zistiť, ktoré tvrdenie bolo nepravdivé. Odporúčame vám pripraviť si tvrdenia tak, aby aj tie pravdivé zneli pritiahnuté za vlasy, potom sa totiž ostatným ťažšie zisťuje, ktoré tvrdenie je klamstvom.


Foto-horúci zemiak

Vyberte jeden spomedzi vašich telefónov s fotoaparátom a nastavte ho na samospúšť, najlepšie aspoň na 10 sekúnd. Kamera by mala byť nastavená na klasickú fotku, nie selfie. Podávajte si telefón, pričom každý sa musí na pár sekúnd snažiť odfotiť sa a robiť pri tom rôzne grimasy. Telefón koluje vždy dovtedy, kým sa nespraví fotka. Na konci hry si pozriete všetky vaše odfotené výtvory s grimasami.

 


V mojom ideálnom svete

Podobná hre Pripravujem večierok. Prvý súťažiaci povie napríklad: “V mojom ideálnom svete sú samé stoličky, ale žiadne stoly”. Vo vašom ideálnom svete sú iba slová obsahujúce zmäkčené spoluhlásky, máte tam električky, ale žiadne trolejbusy, fľaše, ale žiadne hrnce atď. Môžete mať vo vašom svete napríklad len slová, ktoré neobsahujú písmeno „a“ alebo len veci, ktoré sú červené. Ostatní sa snažia zistiť veci, ktoré patria do vášho ideálneho sveta. Keď uhádnu, poviete im: „Áno, toto by bolo v mojom ideálnom svete”, keď neuhádnu, poviete im, že to tam nemá miesto. Hra pokračuje, kým všetci neuhádnu, čo patrí do vášho ideálneho sveta.


Nepovedz áno

Túto hru je najlepšie hrať popri normálnej konverzácii. Na začiatku večera sa dohodnite, že nikto nemôže povedať “áno”, ani žiadnu variáciu tohto slova. Počas večera sa potom každý snaží dostať slovo “áno” z úst ostatných hráčov. Keď niekto toto slovo povie, môžete túto osobu označiť napríklad náramkom, stuhou, alebo samolepiacim papierikom. Kto na konci večera bude najviackrát označený, prehráva.


Mr. Freeze

Vyberte jednu osobu, ktorá bude Mr. Freeze. Všetci zúčastnení, vrátane Mr. Freeza, sa potom začnú hýbať a tancovať, až dokým Mr. Freeze “nezamrzne”. Keď sa tak stane, musia aj ostatní “zamrznúť” uprostred pohybu. Kto zareaguje posledný, vypadáva. Hrá sa pokým nevypadnú všetci hráči.


Medúza

Všetci súťažiaci si sadnú za stôl a položia naň hlavy. Keď narátate do tri, všetci zdvihnú hlavy a rýchlo sa pozrú na niekoho pri stole. Ak sa pozrú na niekoho, kto sa akurát pozerá na nich, obaja vypadávajú. Hrá sa pokým nevypadnú všetci hráči.


Mám/nemám rád

Každému súťažiacemu rozdajte papieriky, na ktoré napíšu 5 vecí, ktoré majú radi a 5 vecí ktoré nemajú. Kartičky sa potom vyzbierajú a prečítajú nahlas. Úlohou súťažiacich je zistiť, ktorá kartička komu patrí.


Veci

Niekto zo skupiny vyberie tému, napríklad „veci, ktoré ma desia“. Všetci potom na papierik napíšu 5 vecí, o ktorých je téma. Papieriky sa vyzbierajú a nahlas prečítajú. Súťažiaci potom hádajú, ktorý papierik patrí komu.


Kotkodákacia/krochkacia hra

Vyberte jednu osobu, ktorej zaviažete oči. Ostatní súťažiaci sa postavia do radu tak, aby osoba so zaviazanými očami nevidela kto je kde. Súťažiaci potom jeden po druhom zakotkodákajú alebo zakrochkajú a oslepená osoba háda, kto vydal daný zvuk. Keď priradí zvierací zvuk k správnej osobe, táto uhádnutá osoba sa stáva ďalšou hádajúcou. Každé kolo sa môžete dohodnúť na zvuku iného zvieratka, nech je hra zaujímavejšia.


Psychiater

V tejto hre sa vyberie jeden zo zúčastnených, ktorý bude vystupovať ako psychiater. Psychiater opustí miestnosť a ostatní sa zatiaľ dohodnú na spoločnom psychologickom probléme, diagnóze, ktorá ich trápi. Úlohou psychiatra po návrate do miestnosti je pýtať sa každého rôzne obyčajné otázky, na ktoré súťažiaci odpovedajú podľa dohodnutej diagnózy.

Príklady diagnóz sú: pacienti si myslia že pochádzajú z iného času, pacienti zmenia postoj vždy keď niekto povie “mmm”, každý pacient si myslí, že je pacientom po jeho/jej pravici a podobne. 


Ktorá to jééjejéé ?

Pri tejto hre tímy súťažia v hádaní piesní iba podľa spievania melódie slovíčkom “jé”. Na papieriky napíše každý hráč niekoľko známych pesničiek. Tímy si potom v každom kole vyberú jedného spievajúceho, ktorý bude z misky počas vopred dohodnutého časového limitu ťahať papieriky a snažiť sa “zajékať” ich pre svoj tím tak, aby povedali správny názov skladby a interpreta. Pokiaľ tím pesničku neuhádne alebo spievajúci hráč pesničku nepozná, vráti papierik naspäť do misky bez toho, aby ostatným vyzradil o akú pieseň ide. Po uplynutí časového limitu je na rade druhý tím. Každé kolo by mal spievať niekto iný.

Vyhráva tím s väčším množstvom uhádnutých skladieb. 


Spoznaj film

Hra pre fanúšikov filmu. Súťažiaci sa rozdelia do dvoch tímov. Na papieriky každý napíše niekoľko filmov. Papieriky sa potom zamiešajú a dajú do misky. Z každého tímu vyberiete jedného hráča, ktorý predstúpi pred skupinu. Vyžrebujete jeden papierik s názvom filmu a obom hráčom ho naraz ukážete. Kto prvý buchne na stôl rukou, povie koľkými slovami bude vedieť opísať film, tak aby to jeho tím uhádol. Druhý vybratý hráč môže potom prebiť prvého tak, že povie že jeho tímu bude stačiť menej slov. Títo hráči sa môžu prebíjať, až kým nikto neznižuje množstvo slov.

Hráč, ktorý stavil najnižší počet slov potom skúsi svojmu tímu opísať film iba toľkými slovami, ako sa odsúhlasilo. Ak ide napríklad o film Sám doma a použiť mohol iba dve slová, povie:“ Kevin, Vianoce” a podľa týchto slov musí jeho tím uhádnuť, o aký film išlo. Na uhádnutie majú iba jeden pokus. Ak neuhádnu, body idú druhému tímu.

Hrá sa, kým sa všetci hráči neprestriedajú a kým sa neminú všetky papieriky s filmami.

Vyhráva tím, ktorý uhádol najviac filmov.

 


Hudobný playlist top hitov roku 2010

Spoznaj pieseň

Ďalšia hra vhodná pre fanúšikov hudby. Jedna osoba postupne púšťa pesničky z playlistu a ostatní hádajú o akú pesničku ide. Kto prvý uhádne interpreta a názov piesne, dostáva bod. Zaujímavou alternatívou hry je aj playlist pripravený iba z veľmi známych a ikonických pesničiek, kde sa pustí iba prvých pár sekúnd piesne a súťažiaci tak musia spoznať dielo podľa prvých tónov, častokrát ešte pred začatím spevu.

Tím alebo súťažiaci s viac uhádnutými piesňami vyhráva.


Vianočné ozdoby na stromčeku

Ozdobná tipovačka

Privítajte svojich hostí malou tipovacou hrou. Hneď po príchode ich nechajte hádať koľko ozdôb je na vašom vianočnom stromčeku. Koho tip bude najbližšie k realite, toho odmeňte malým darčekom, napríklad fľaškou vaječného likéru.

 


Čokoľvek vieš spraviť, viem to spraviť lepšie

Na túto hru budete potrebovať trochu plánovania dopredu. Musíte totiž zohnať zopár ľudí, “expertov”, ktorí ovládajú nejakú zručnosť. Táto zručnosť by mala byť pomerne rýchla a jednoduchá, napríklad zdobenie medovníka, namiešanie výborného koktejlu alebo vytvorenie špeciálneho make-upu. “Experti” potom skupinke hostí predvedú postup tejto zručnosti a hostia sa snažia ju potom podľa práve videného návodu zopakovať. „Expert“ nakoniec vyberie víťaza, ktorému sa výtvor najviac podaril.

A keďže sa blížia Vianoce, máme pre vás aj pár tipov na vianočne ladené hry.


Salónky

Budete potrebovať balíček kariet a vianočné salónky alebo iné cukrovinky v počte o jednu menej ako je hráčov. Zamiešané karty sa položia na stôl a súťažiaci si po jednom vyberajú z kopy kartu s cieľom získať 4 karty rovnakej hodnoty, napríklad štyroch kráľov. Kto prvý získa 4 rovnaké karty, snaží sa nenápadne zobrať si jednu zo salóniek. Keď si jednu vezme, ostatní sa snažia rýchlo uchmatnúť zvyšné salónky. Vypadáva ten, komu sa neujde žiadna cukrovinka.


Hádaj, na čo myslím - Vianočná edícia

Jeden z hráčov si vyberie nejaký s Vianocami súvisiaci predmet a ostatní potom majú 20 “áno/nie” otázok, aby uhádli o aký predmet ide. Komu sa podarí v rámci 20 otázok uhádnuť o aký predmet ide, víťazí kolo a vyberá ďalší predmet. Ak nikto neuhádne, osoba ktorej sa pýtali získava bod a pokračuje výberom ďalšieho predmetu.


Vianočné šarády

To isté, ako už spomínané šarády, povolené sú však len vianočné témy. Tak isto ako pri klasických šarádach, popri pantomíme je zakázané hovoriť a vydávať zvuky. Vyhráva tím, ktorý prvý dosiahne dohodnuté množstvo bodov.


Čo je v pančuche?

Vyberte osobu, ktorá naplní pančuchu alebo ponožku rôznymi vecami. Potom túto pančuchu zaviažte a každého ju nechajte ohmatať. Súťažiaci napíšu, čo si myslia, že ukrýva pančucha. Osoba, ktorá uhádne najviac vecí sa stáva víťazom.


Nájdite Santových kamarátov

Hra vhodná najmä pre mladšie ročníky. Po byte alebo dome poschovávajte rôznych elfov, Santov, čertov či Mikulášov a deťom dajte za úlohu ich nájsť. Kto nájde viac týchto vianočných pomocníkov vyhráva.


Vytvorenie vianočného stromčeka po slepiačky

Dajte vašim hosťom zbytky vianočného baliaceho papiera, ideálne zeleného a požiadajte ich, aby ich po slepiačky potrhali a z útržkov vytvorili model vianočného stromčeka. Ak sa vám zdá táto hra príliš jednoduchá, dajte im aj papier inej farby, s pomocou ktorého tieto stromčeky budú musieť ozdobiť.


Vianočný papierový tanier

Na túto hru budete potrebovať fixky a papierové taniere. Požiadajte zúčastnených nech na taniere nakreslia nejakú vianočnú scénku. Aby to nebolo take jednoduché, musia počas kreslenia držať tanierik nad svojou hlavou. Najkrajší výtvor odmeňte malou cenou.


Preteky s ozdobou

Alternatíva známejšieho behu s vajcom. Súťažiaci pri nej dostanú na lyžičku ozdobu guľatého tvaru a musia s ňou absolvovať vopred pripravenú prekážkovú trasu. Ak niekomu ozdoba spadne, vypadáva. Kto prvý dôjde do cieľa alebo kto sa dostane najďalej vyhráva.


Pátranie po vianočných ozdobách

Určite ste sa s vianočnou výzdobou riadne natrápili. Upriamte preto pozornosť vašich hostí na niektoré kúsky pomocou tejto zábavnej hry. Pripravte pre každého zoznam niekoľkých ozdôb umiestnených vo vašom byte alebo dome a nechajte zúčastnených všetky nájsť. Kto ako prvý nájde všetky ozdoby z listu vyhráva.

 

Veríme, že si dokážete z našej ponuky vybrať tú správnu hru pre vás a vašich blízkych. Prajeme vám príjemné chvíle strávené hraním plné zábavy a krásnych zážitkov. 

 


20.12.2021


Ďalšie články