Vnímanie krásy vo svete - kruhy na krkuVnímanie krásy vo svete - kruhy na krku

Pekný, dlhý krk je štandardom krásy, ktorému sa ženy snažia nechať vyniknúť už po dlhé stáročia. Dnes je krk možné predĺžiť vďaka zázrakom kozmetickej chirurgie, no tradičnejšou metódou, ako krk zvýrazniť boli v niektorých častiach sveta mosadzné kruhy na krk - nákrčníky.


Mladá žena s mosadzným nákrčníkom

 

 

I keď séria výrazných, na sebe naskladaných kovových kruhov okolo krku sa môže javiť ako extravagantný módny doplnok, ide o jeden z najstarších spôsobov modifikácie ľudského tela na svete. Určitej popularite sa však tento módny prvok stále teší aj v modernom svete. A to nielen v regiónoch Afriky, či Ázie, kde ide o stále živú tradíciu, ale aj ako predmet experimentov módneho dizajnu.

Mladá žena so zlatými kruhmi na krku a kvetmi vo vlasoch


Záhadný pôvod

Približné obdobie prvého výskytu používania kovových kruhov s cieľom vytvorenia ilúzie dlhšieho krku sa datuje do jedenásteho storočia. Podľa dostupných zdrojov sa tento zvyk už vtedy objavil v juhovýchodnej Ázii.

Presný dôvod zrodu tohto zaujímavého kultúrneho fenoménu však zatiaľ zostáva neznámy. O to pestrejší je ale repertoár legiend približujúcich jeho vznik. Jedna z najznámejších tvrdí, že ázijské vidiečanky kruhy nosili ako obranu proti útokom tigrov, ktoré údajne často atakovali práve krk. Spomína sa aj snaha o dosiahnutie podobnosti s drakom, dôležitou mýtickou postavou ázijskej kultúry. Iný mýtus hovorí, tak trochu paradoxne, že kruhy mali ženy chrániť pred tým, aby sa o ne zaujímali muži z konkurenčných kmeňov a to tak, že ich vzhľad sa stal kvôli kruhom menej atraktívnym. Dnes už však, a to nielen v Ázii, platí presný opak a ženy s dlhým krkom sú považované za krásne a elegantné. Na africkom kontinente nosia ženy juhoafrického kmeňa Ndebele medené a mosadzné kruhy nielen okolo krku, ale aj okolo nôh a rúk. Dostávajú ich od svojich manželov, symbolizujú vernosť a kedysi im ich z tela snímali až po smrti.

Staršia žena s mosadzným nákrčníkom a farebnými stuhami


Kmeň Kayan

Najznámejším etnikom dodnes zachovávajúcim tradíciu kovových nákrčníkov je ľud približne šesťdesiattisícového kmeňa Kayan, pôvodom z územia Mjanmarska, obývajúci východné územie krajiny v pohraničí Laosu, Thajska a Číny. Pre kayanské ženy je tento artefakt azda hlavným rozlišujúcim znakom a preslávil ich po celom svete.

Žiarivé mosadzné „kruhy“, známe z fotografií vysmiatych žien v tradičných odevoch s pestrofarebnými prikrývkami hlavy, nie sú v skutočnosti samostatnými obručami. Kayanské nákrčníky tvoria do dokonalého tvaru prispôsobené cievky.

Dievčatá začínajú tento „módny doplnok“ prvýkrát nosiť vo veku okolo 5 rokov. Neskôr sa cievka nahrádza dlhšou a pribúdajú ďalšie závity. Váha mosadze pritom tlačí kľúčnu kosť nadol a zároveň tiež stláča hrudný kôš. Samotný krk, i keď tak vyzerá, sa dlhodobým pôsobením cievky nepredlžuje. Pôsobením spomínaných fyziologických zmien (najmä deformáciou kľúčnej kosti) vzniká len dojem jeho predĺženia, naviac umocnený ešte vizuálnym efektom úzkej valcovitej cievky.

Malé dievčatko so zlatým nákrčníkom vo farebnom oblečení

Cievka sa po nasadení odstraňuje len v zriedkavých prípadoch, lebo jej navíjanie a odvíjanie je veľmi zdĺhavým procesom. Najčastejšími dôvodmi bývajú nahradenie novou, dlhšou cievkou, alebo lekárske vyšetrenie. Po približne desiatich rokoch nepretržitého nosenia začínajú kayanské ženy tento „golier“ vnímať ako súčasť svojho tela. A to zrejme nielen pocitovo, ale aj funkčne, nakoľko im svaly krku z dôvodu nižšej aktivity mierne ochabnú a cievka plní podpornú funkciu.

I napriek týmto zjavným obmedzeniam predstavuje nákrčník pre časť kayanských žien symbol kultúrnej identity a nebránia sa mu. U mladších generácií, i zásluhou cielenej osvetovej snahy mjanmarskej vlády, sa ženy postupne častejšie rozhodujú cievku na krku nenosiť. Protichodný trend voči emancipačným snahám v Mjanmarsku sa objavil u kayanských etnických menšín žijúcich v Thajsku, kde sa touto tradíciou vidiečania údajne snažia prilákať viac turistov. Situáciu vyvolávajúcu negatívny ohlas sa thajská vláda snaží riešiť politikou presídľovania kayanských rodín do ekonomicky rozvinutejších oblastí.

Moderná lekárska veda poukazuje aj na zdravotné riziká zranenia chrbta a krku. Počas spánku musia mať tiež ženy priestor medzi krkom a cievkou vystlaný mäkkým materiálom aby predišli odreninám a vredom. Cievky môžu vážiť až do 20 kilogramov, čo robí ich nosenie aj vyčerpávajúcim a bolestivým. V odľahlejších oblastiach s tradičnejším spôsobom života, bez zdravotného poistenia a ľahkého prístupu k zdravotným strediskám, majú kayanské ženy tendenciu riešiť bolesti spôsobené nákrčníkmi pomocou látok tlmiacich bolesť (často návykových).

Ženy s nákrčníkmi a dlhými krkmi


Kmeň Ndebele

Pôvodné teritóriá kmeňa Ndebele ležia v regiónoch Limpopo a Mpumalanga, na severovýchode územia dnešnej Juhoafrickej republiky. Ženy Ndebele sa tradične zdobili rôznymi doplnkami, s často symbolickým významom naznačujúcim spoločenské postavenie. Kruhy, a tentokrát sa naozaj jedná o individuálne obruče (nazývané dzilla alebo aj idzila) naskladané na sebe, dostávala manželka po svadbe darom od manžela. Vyrobené boli z medi, mosadze, ale i zo zliatin zlata. Ako už bolo spomenuté, ženy ich nenosili iba na krku, ale zdobili si nimi i končatiny. Hlavnou symbolikou blýskavých obručí bolo puto k manželovi sprevádzané vernosťou. Antropológovia tiež spomínajú, že oblý tvar obručí mal pripomínať vrstvy telového tuku, ktoré naznačovali prosperitu rodiny.

Kovové obruče, ktoré nosila vydatá žena Ndebele, tak vyjadrovali jej bohatstvo a spoločenské postavenie. Ich počet býval spravidla nepárny a pohyboval sa od troch do sedemnástich. Každý kus dzilla bol tvarovaný na mieru, presne podľa línií krku budúcej nositeľky. Výroba dzilla bola v minulosti tradičným remeslom, ktoré sa však dodnes veľmi nezachovalo.

V súčasnosti sa v prípade nákrčníka a kmeňa Ndebele jedná už viac o dekoratívny prvok s funkciou podobnou šperku. Obruče sú jednoducho odnímateľné a vyrobené profesionálmi z ľahkých materiálov. Ženy si ich nasadzujú najmä pri ceremoniálnych príležitostiach a v pohodlnom množstve. Ich nosenie tak pre ne prakticky nepredstavuje žiadne zdravotné riziká, ani iné obmedzenia.

Žena z kmeňu Ndebele v tradičnom farebnom oblečení a s kruhmi na krku

Zaujímavým javom súvisiacim s dzilla sú mohutné pestrofarebné a vzorované náhrdelníky isigolwani – tie tradične nosili aj mladé, slobodné ženy Ndebele po absolvovaní iniciačného obradu, ako znak pripravenosti na manželský život. U vydatých žien bývalo tiež zvykom kombinovať oba dekoračné prvky navzájom.

Iniciačný obrad, symbolizujúci prechod z detstva do dospelosti prebieha v komunitách Ndebele každé štyri roky. V období zasväcovania sa stretávajú príbuzní a rodinní priatelia zo širokého okolia a spoločne sa zapájajú do aktivít spojených s iniciáciou. Dievčatá sú na určitý čas izolované a pripravované na manželský život. Na oslavu ukončenia iniciačného obdobia si oblečú obdĺžnikové zástery zdobené farebnými geometrickými vzormi.

Kmeň Ndebele má vybudovaný silný pocit spolupatričnosti a identity. Udržiava ho aj v rozličných kultúrnych formách – používaním vlastného jazyka (isiNdebele), zvykmi, rituálmi i umeleckým vyjadrením. Známe sú ich nástenné maľby so silnou symbolikou a vzťahom k domovu. Ich tvorba je doménou žien, ktoré maľujú zväčša vonkajšie (niekedy aj vnútorné) steny svojich domovov bohatými geometrickými vzormi naučenými od detstva. Steny sa menia a prefarbujú v konkrétnych momentoch rodinného života. Táto forma umenia sa vyvinula v druhej polovici devätnásteho storočia. Kým nástenným maľbám dominujú jasné farby, v minulosti sa viac používali zemité tóny.

 


 

Inšpirácia pre moderný módny dizajn

Akýkoľvek postoj ku kovovým nákrčníkom zaujmeme, určitú extravagantnú vizuálnu príťažlivosť im nemožno odoprieť. A neunikli ani pozornosti globalizovaného sveta módneho dizajnu. Návrhári šperkov a doplnkov sa tradičnými artefaktami kmeňov Kayan a Ndebele nechávajú inšpirovať. Prevedenie a materiály však, samozrejme, zohľadňujú moderné potreby a nevyvolávajú žiadnu kontroverziu. Experimentuje sa s tvarmi, farbami, veľkosťou i objemom a niektoré výsledky vyzerajú vskutku príťažlivo


Žena s farebnými stuhami vo vlasoch a s mohutným mosadzným nákrčníkom


 


16.05.2022


Ďalšie články