Symbolika zlata v rôznych kultúrach a tradíciáchSymbolika zlata v rôznych kultúrach a tradíciách

Zlato je v histórii ľudstva všadeprítomným symbolom a spôsobom uchovávania hodnoty. Tento vzácny kov menil svoj význam v rôznych obdobiach i regiónoch sveta a žiadny iný kov nemal na vývoj ľudstva taký rozhodujúci vplyv.


Zlaté nugety

Rôzne kultúry sveta spájajú zlato s univerzálnymi pojmami a hodnotami, akými sú vitalita, život, zdravie, múdrosť, svetlo, cnosť, jednota a samozrejme prosperita. Bohatstvo a luxus boli vždy spojené s prítomnosťou zlata, rovnako ako s ním boli spojené monarchie a aristokracia.

Zlato, chemická značka Au (z latinského aurum, čo znamená „žiariaci úsvit“), je vzácny kov, ktorý sa už od staroveku používa na výrobu šperkov, mincí, sôch, nádob a na dekoráciu budov, pomníkov a pod. Zlato je odolné voči oxidácii, korózii, kyselinám, rozkladu a nemení sa ani pri priamom kontakte s morskou ani sladkou vodou. Jediným spôsobom, ako zmeniť vzhľad zlata, je roztaviť ho! Keď ľudia objavili odolnosť žltého kovu, začali ho považovať za symbol večnosti a dokonalosti. 

Jeho vzácnosť a estetické kvality z neho urobili ideálny materiál pre vládnuce vrstvy na demonštráciu svojej moci a postavenia.

Zlaté tehličky a mince

Zlato ako šperk

Vo väčšine starovekých kultúr bolo zlato obľúbené v šperkoch a umení pre svoju hodnotu, estetické vlastnosti, tvárnosť a kujnosť. Elektrum (prírodná zliatina zlata a striebra) používali Egypťania v šperkoch od roku 5 000 pred n.l. Zlaté šperky nosili muži aj ženy v sumerskej civilizácii okolo roku 3 000 pred n.l. a zlaté retiazky boli prvýkrát vyrobené v meste Ur v roku 2 500 pred n.l. Minojskej civilizácii na Kréte na začiatku 2. tisícročia pred n.l. sa pripisuje výroba prvých šperkov s retiazkami a Minojci vyrobili obrovské množstvo šperkov pomocou širokej škály techník. Zlaté šperky mali podobu náhrdelníkov, náramkov, náušníc, prsteňov, diadémov, príveskov, špendlíkov a brošní. V Južnej Amerike, v Peru, chavinská civilizácia spracovávala zlato podobne okolo roku 1200 pred n.l. a odlievanie zlata zdokonalila spoločnosť Nazca v roku 500 pred n.l. 

Rimania používali zlato na osadenie drahokamov a polodrahokamov, móda trvala až do byzantskej éry a do zlata sa osádzali perly a drahokamy.

Egyptské hieroglyfy zobrazené na papyruse

Platidlo

Na razenie mincí sa prvýkrát použilo zlato koncom 8. storočia pred n.l. v Malej Ázii. Mince nepravidelného tvaru a často s razením len na jednej strane boli zvyčajne vyrobené z elektra (zmes zlata a striebra). Prvé mince z rýdzeho zlata s vyrazenými obrázkami sa pripisujú kráľovi Kroisovi z Lýdie. Mykénska civilizácia tiež používala zlaté mince, ako aj neskoršie Grécka a Rímska ríša, hoci striebro bolo bežnejšie používaným materiálom. Jednou z najznámejších zlatých mincí v staroveku bol rímsky bezant, zavedený za vlády cisára Konštantína, ktorý vážil až 70 trójskych uncí a platil od 4. do 12. storočia nášho letopočtu. 

Zlaté mince

Umenie

Hodnota a krása masívneho zlata z neho urobili ideálny materiál pre obzvlášť dôležité politické a náboženské predmety, ako sú koruny, žezlá, symbolické sochy a votívne dary. Zlaté predmety sa niekedy pochovávali spolu s mŕtvymi ako symbol postavenia zosnulého. Asi najznámejším príkladom je takzvaná Agamemnonova maska, nájdená v Mykénach. V civilizácii Inkov v Peru bolo zlato považované za pot boha slnka Intia, z tohto dôvodu ho používali na výrobu všetkých druhov predmetov náboženského významu, najmä masiek a slnečných kotúčov. V starovekej Kolumbii bolo zlato podobne uctievané pre svoj lesk a spojenie so slnkom a vo forme prášku sa používalo na zakrytie tela budúceho kráľa pri bohatom korunovačnom ceremoniáli, z ktorého vznikla legenda o El Dorade.

Ako dekoratívna krytina sa zlatý plát a plátkové zlato používa na zdobenie svätýň, chrámov, hrobiek, sarkofágov, sôch, ozdobných zbraní a brnení, keramiky, skla a šperkov už od egyptských čias. Azda najznámejším príkladom použitia plátkového zlata zo staroveku je posmrtná maska kráľa Tutanchamóna. Zlato sa používalo aj ako niť a vtkávalo sa do látok.

Zlatá Agamemnonova maska

Medicína

Zlato sa vďaka svojej kujnosti, odolnosti a nemennosti používa už viac ako 3 000 rokov aj v zubárstve. Etruskovia v 7. storočí pred n.l. používali zlatý drôt na upevnenie náhradných zvieracích zubov. Zlato sa používalo aj v medicíne, napríklad Plínius v 1. storočí pred n.l. navrhoval, aby sa zlato aplikovalo na rany ako obrana pred „čarovnými elixírmi“. 

Falšovanie

Zlato, vzhľadom na svoju vzácnosť, sa od nepamäti stávalo predmetom falšovania. To viedlo už starých Egypťanov k vynájdeniu metódy na určenie jeho rýdzosti tzv. ohňovou skúškou, keď odobrali malú vzorku zlata a roztavili ju v malom tégliku s množstvom olova. Téglik bol vyrobený z popola z kostí a počas procesu vypaľovania absorboval olovo a akékoľvek iné základné kovy, takže zostalo iba zlato a striebro. Striebro sa odstránilo pomocou kyseliny dusičnej a zvyšné čisté zlato sa odvážilo a porovnalo s hmotnosťou pred roztavením.

Tavenie zlata


Zlato v rôznych svetových kultúrach

Je zaujímavé, že práve zlato bolo uznávané (aj uctievané) prakticky na všetkých kontinentoch a v mnohých kultúrach už od pradávna. Ľudia mu často pripisovali magickú moc a rýchlo sa stalo symbolom bohatstva. 

 

Egypt

Starovekí Egypťania verili, že zlato je pokrmom bohov, a tak ho používali pri svojich pohrebných obradoch. Ľudia verili v božskú silu zlata až tak, ho niekedy jedli alebo pili ako spôsob, ako sa očistiť alebo liečiť. Mnohé hrobky faraónov mali krásne zlaté ozdoby a dary, dokonca aj v sarkofágoch múmií. Z nástenných malieb dnes vieme, ako Egypťania vyrábali zlato. Starí Egypťania prišli s mnohými technikami spracovania zlata, z nich niektoré sa používajú dodnes, aj keď sú rafinovanejšie.

Zlatá hrobka Tutanchamóna

Írsko

Íri už dávno vyrábali náramky a náhrdelníky zo zlata (torky, gorgety a polmesiac). Často ich ukrývali hlboko v močiaroch a riekach ako dary keltským bohom. 

 

Afrika

Aj v mnohých afrických kultúrach sa často používalo zlato. Väčšinou na výrobu vecí, ktoré by zdobili domy ich náčelníkov. Väčšina vecí vyrobených zo zlata slúžila na obrady a boli často veľmi komplikované. 

 

Ázia

Hojne sa zlato používalo vo výzdobe chrámov. Jedným z najznámejších je Zakázané mesto v Pekingu, ktoré má zlatý nábytok, dekorácie, závesy a ďalšie predmety. V Japonsku sú aj chrámy, ktoré sú od vrchu až po spodok pokryté zlatom. Bangkok v Thajsku je domovom Zlatého Budhu, najväčšej sochy na svete vyrobenej z masívneho zlata.

Socha Zlatého Budhu v Thajsku

India

Zlaté šperky sú oddávna dôležitým aspektom indickej kultúry. Predpokladá sa, že použitie zlata v šperkoch pochádza zo starovekej Indie, kde sa považovalo za posvätný kov a často sa používalo pri náboženských rituáloch a obradoch. Jednu z prvých zmienok o zlate v indickej kultúre možno nájsť v starovekých hinduistických spisoch, Védach. Tieto texty popisujú zlato ako božský kov, ktorý predstavuje Slnko, a v dôsledku toho sa často spájalo s bohmi. V hinduizme sa verí, že zlato má silnú energiu a je schopné očistiť dušu. Používalo sa aj pri rituáloch na upokojenie bohov a na prinesenie šťastia a prosperity. 

 

Atény a Rím

V gréckej tradícii zlato evokuje slnko a všetku symboliku spojenú s hviezdou dňa: bohatstvo, plodnosť, lásku, oddanosť, domov svetla, poznanie. Apollón, boh Slnka, nosil zlaté rúcha a mal zlaté zbrane. Zlato bolo prevládajúcim drahým kovom v časoch vlády Rimanov. Rastúce mestá a rozkvitajúca kultúra Ríma priťahovali zručných remeselníkov, ktorí vyrábali širokú škálu zlatých šperkov (špendlíky, prstene, prívesky, náušnice, pokrývky hlavy).

Historici predpokladajú, že zvyk dávať zlatý prsteň na znak manželstva a záväzku pochádza z čias Rímskej ríše. Postupom času Rimania vyrábali zo zlata nielen šperky. Používali ho aj na výrobu nádob, ozdôb a iných vecí pre domácnosti bohatých. Zlato bolo znakom bohatstva. Až s príchodom kresťanstva prestali pochovávať svojich mŕtvych spolu so zlatými šperkmi.

 

Južná Amerika

Inkovia, jedna z najvyspelejších civilizácií predkolumbovskej Ameriky, pripisovali zlatu veľký význam. V ich náboženstve sa zlato spájalo s bohom slnka Intim. Inkovia verili, že Inti bol ich predkom a že slnko bolo vyrobené zo zlata. Zlato sa ako také považovalo za posvätný kov a často sa používalo pri náboženských obradoch a obetiach bohom. Inkovia tiež verili, že zlato má liečivé vlastnosti a využívajú ho pri liečbe chorôb.

Okrem náboženského a symbolického významu sa zlato využívalo aj v každodennom živote, Inkovia boli zruční obrábači kovov a používali zlato na vytváranie zložitých a krásnych šperkov, sôch a iných dekoratívnych predmetov. 

 

Zlato v náboženstvách

Biblia má niekoľko príkladov, kde má zlato rôzne významy. Keď Izraelci vyrobili zlaté teľa, klaňali sa k nemu ako k bohu. Takže zlato v tomto prípade symbolizuje modlárstvo. Ale Mojžiš pri Arche zmluvy tiež použil zlato. Väčšina kresťanov aj Židov vzhliada k zlatému raju v posmrtnom živote. V Novom zákone si zlato zachováva svoju hodnotu a nachádza sa medzi darmi, ktoré dali mudrci malému Ježišovi. V celej Biblii zlato a striebro označujú bohatstvo, kráľovskú hodnosť a božstvo.

V Koráne sa považuje zlato za materiál z raja. Niektorí moslimskí učenci však označujú zlato za zakázané pre mužov. Zákon šaría dokonca trvá na tom, že moslimovia by si zlato nemali nechávať na špekulácie alebo budúcu hodnotu. Namiesto toho je zlato obyčajnou menou. 

Podľa bahájskej viery a spisov zlato predstavuje čistotu a duchovné bohatstvo. Bahájska história opisuje zlato obraznejšie ako materiálny kov. Čistenie kovu v ohni je podľa nich metaforou, ktorá naznačuje proces duchovnej dokonalosti.

Podľa hinduistov zlato prečisťuje. Vzácny kov je symbolom bohatstva, moci a múdrosti. Ak vám niekto daruje zlato, praje vám prosperitu a dobré zdravie. Kvôli kráse zlata si ho niektorí hinduisti spájajú so ženskosťou.

Malé zlaté tehličky

 

S čím si národy spájajú zlato?

  • V Amerike zlato znamená jas a peniaze.
  • Číňania zobrazujú zlato ako odtiene žltej.
  • Pre Britov je zlato symbolom koruny, kráľovstva a kráľovskej hodnosti.
  • Mexičania používajú zlato na zdobenie svojich katedrál.
  • V Japonsku je zlato symbolom bohatstva, sily a moci.
  • Pre Francúzov, ktorí sú známi svojim zmyslom pre módu a krásu predstavuje zlato ľahký luxus a dekoráciu.
  • Vo väčšine krajín Európy zlato odkazuje na harmóniu, solidaritu a silu. Európska vlajka má zlaté farby, ktoré svojim členom pripomínajú, že ich bohatstvo a moc závisia od jednoty.


20.02.2023


Ďalšie články