Päť jazykov láskyPäť jazykov lásky

Jazyky lásky sú pre zdravý partnerský život vitálne dôležité. Porozumieť im a naučiť sa ich ovládať váš vzťah nielen upevní a spríjemní, ale aj pomôže harmonicky preklenúť každú jeho náročnejšiu fázu.


Zaľúbený pár

Dlhodobo fungujúci vzťah je pre väčšinu párov, ktorých známosť prešla úvodnou etapou vzájomného spoznávania sa, ideálom i prísľubom do budúcnosti. Každý zrelý človek rozumie, že jeho dosiahnutie si žiada dlhodobý záväzok, obetavosť a vôľu investovať doň mentálnu i fyzickú energiu. Ak sa s týmto prístupom vy i váš partner stotožníte, k systematickej údržbe, či postupnému zveľaďovaniu vášho romantického vzťahu, budete ešte spotrebovať praktický návod „ako na to.“

Na stiahnutie: Test 5 jazykov lásky


5 jazykov lásky 

 

Práve o vytvorenie základov pre dlhodobé partnerské súžitie sa vo svojej knihe 5 jazykov lásky pokúsil Gary Chapman. Už keď táto kniha v roku 1992 prvýkrát vyšla, záujem o ňu bol väčší ako vydavateľ očakával. Postupne naberala na popularite, až sa z nej stal jeden z trvalých bestsellerov (celkovo 11 miliónov predaných kusov v angličtine a preklad do 49 jazykov). Čo sa odbornosti týka, Dr. Chapmana okrem vzdelania v oblastiach antropológie, filozofie a humanitných vied kvalifikuje aj dlhoročná rodinno-poradenská prax a moderovanie na partnerské vzťahy zameranej rozhlasovej talk-show.

Podstata Chapmanových myšlienok je veľmi jednoduchá – vzťahy sa rozvíjajú správnym smerom len vtedy, ak sa partneri navzájom poznajú a rozumejú si. Každý jednotlivec lásku prijíma, rozdáva a prežíva odlišne. Kľúčom k porozumeniu sa preto podľa Chapmana stávajú vnímanie, pochopenie a ústretovosť k očakávaniam, či potrebám toho druhého. Iba tak možno natrvalo úspešne prehlbovať citové väzby, uskutočňovať každodenné drobné, ale dôležité skutky láskavosti, predvídať a zohľadňovať reakcie partnera i predchádzať sklamaniam a zraneniam citov.

Rozdiely v prežívaní lásky sa autor snaží zachytiť a vysvetliť kategorizáciou do piatich skupín, ktoré nazýva jazykmi lásky. Pre každý z nich sú typické iné túžby, nároky na partnera, emočné prejavy, či formy komunikácie. Identifikácia, porozumenie a aspoň čiastočné zvládnutie jazyka vášho životného partnera je potom cestou k stabilnému a harmonickému spolužitiu.

Veselý pár v objatí


Uisťujúce slová

 

Pripisuje váš partner väčší význam slovám, či už sú vyslovené alebo napísané? Ľudia, ktorí gravitujú k verbálnym uisteniam a prejavom lásky, nachádzajú posilnenie v komplimentoch a otvorenom uznaní. Ocenenie, ktoré v explicitnom slovnom vyjadrení hľadajú, si často spájajú s empatiou, súcitom a prehĺbením intimity. Ak sa im dostáva potrebné množstvo uznanlivých slov, nadobúdajú pocit vyššej istoty a vnútorného pokoja.

Pri komunikácii s partnerom s potrebou slovných uistení by ste mali dbať na to, aby to, čo hovoríte malo vždy potrebnú váhu. Slová ľahko stratia zamýšľaný význam nielen vtedy, keď im nezodpovedajú vaše činy, ale i vtedy keď si nedáte pozor na formuláciu, tón, či dikciu (dôraz na konkrétne výrazy). Svoju úlohu zohráva i reč tela, okolnosti a prítomnosť iných ľudí (tá môže byť niekedy žiaduca viac, inokedy menej).

Žena si číta zamilované listy

 

Príklady vhodný viet:

„Som na teba hrdý/-á, lebo ...“

„Cítim sa milovaný/-á, keď mi ...“

„Bez teba by som nikdy nedokázal/-a ...“

„Inšpiruješ ma k ...

„Si úžasne atraktívny/-a!“

Pri vyjadrovaní sa snažte byť originálni, no zároveň zostaňte autentickí. Slovami uznania nešetrite a ak nie je vhodný čas na ich vyslovenie, napíšte ich. Nepreháňajte to s nerealistickými komplimentami – nezabúdajte, že úspech tkvie v poznaní vášho partnera.

Vyhýbajte sa tiež nekonštruktívnej kritike partnera a keď dosiahne úspech, doprajte mu zaslúžené uznanie a pochvalu.


Fyzický dotyk

 

Azda ešte silnejším intímnym spojivom ako slová sú dotyky. I keď priamo nevyjadrujú myšlienky, sú nespornými znakmi citovej náklonnosti. Intenzívne vnímanie bozkov, držania za ruky a túlenia sa, nás sprevádza už od detstva. Priamy dotyk pokožky na pokožku iniciuje v ľudskom tele biochemickú reakciu v podobe zvýšenej produkcie hormónov dopamínu, serotonínu a oxytocínu – všetky tri bývajú označované aj ako „hormóny šťastia“. Špeciálne oxytocín plní významnú funkciu pri vytváraní a prehlbovaní fyzickej väzby medzi matkou a dieťaťom v prvých rokoch života. Potreba tohto druhu kontaktu nevymizne u väčšiny z nás ani v dospelosti. Niektorí jej však majú prirodzene viac ako ostatní.

Túžbu po fyzickom dotyku netreba pritom nevyhnutne interpretovať ako zvýšenú sexuálnu žiadostivosť, i keď tá môže byť tiež jednou z charakteristík tohto druhu jazyka lásky. Dotyky skôr prinášajú utíšenie, relax alebo povzbudenie.

Zaľúbené objatie

 

Ak ste vo vzťahu s osobou vyžadujúcou veľa dotykov:

- Častejšie ju obdarujte bozkom.

- Keď ste spolu vonku, držte ju za ruku.

- Pri objatí zostaňte v zovretí vždy o čosi dlhšie.

- Hladkajte ju po vlasoch.

- Keď sedíte vedľa seba, položte jej ruku na rameno, dotýkajte sa jej ruky alebo ju hladkajte na chrbte.

Vystríhajte sa dlhých časových období bez fyzickej intimity a chladného vystupovania voči partnerovi.

Udržiavať tento druh interakcie pri vzťahoch na diaľku, či dlhšom odlúčení je náročné. Čiastočnou kompenzáciou môžu byť pravidelné video hovory a dobrým tipom je tiež partnera prekvapiť objednaním uvoľňujúcej masáže, na ktorú pôjde s vedomím, že je od vás.


Prijímanie darov

 

Dary sú relatívne priamočiarym jazykom lásky. Tí čo ním „hovoria“ sa cítia milovaní, keď dostávajú „vizuálne symboly lásky,“ ako ich nazýva Chapman. Ak je obava z povrchnosti prvým, čo vám pri zmienke o daroch milovanej osobe príde na um, vedzte, že nie je na mieste. Viac ako na peňažnej hodnote záleží na symbolike, pričom sa cenia hlavne energia a kvalita myšlienkového procesu, ktoré ste do výberu darčeka vložili.

Zmysluplnosť daru nie je dôležitá len z praktických dôvodov, ale najmä ako signál, že o partnera prejavujete autentický záujem. Dali ste si námahu s tým, aby ste zistili čo mu chýba, čo potrebuje, čo ho trápi a čím by ste mu mohli uľahčiť život. Dar sa stáva aj akýmsi hmatateľným dôkazom lásky, ktorý práve tento typ osoby potrebuje. Viacero menších, či vlastnoručne vyrobených vecí môže mať o vašich citoch oveľa vyššiu výpovednú hodnotu ako drahý, no neosobný dar.

Dary dávajte často a premýšľajte o ich vhodnosti a výstižnosti. Snažte sa nezabudnúť na žiaden partnerov sviatok, alebo spoločné výročie.

Žena s darčekom v ruke od svojho partnera


Akt služby

 

Tento jazyk lásky je pre tých, ktorí veria, že skutky povedia viac ako slová. Váš záujem im musíte v prvom rade demonštrovať tak, že im poskytnete konkrétnu pomoc. Až keď vyviniete iniciatívu na zmiernenie ich povinností a každodennej záťaže, keď sa budú cítiť, že je o nich postarané a sú v bezpečí, budú vás aj oni milovať späť. Kľúčom k ich srdcu je pravidelne si vymedziť čas, kedy im budete angažovane a duchaprítomne na pomoci. Proaktívny postoj, zapojenie fantázie a pochopenie preferencií partnera sú rovnako namieste.

Typickým príkladom sú domáce práce, no k prehĺbeniu vzťahu prispejú aj:

- otváranie dverí,

- pomoc pri obliekaní,

- kúpa partnerovej obľúbenej maličkosti pri nákupoch v potravinách,

- starostlivosť v chorobe,

- pomoc pri plánovaní (napríklad dovolenky),

- raňajky do postele.

Vždy premýšľajte, ako by ste mohli zlepšiť kvalitu partnerovho života, snažte sa predvídať jeho potreby, zapamätajte si všetko, na čo si sťažuje a snažte sa za každú cenu dodržať svoje sľuby. Pozor si tiež dajte na to, aby ste pri vykonávaní láskavostí nedávali pričasto prednosť niekomu inému ako partnerovi. Vaša pomoc by však zároveň mala mať svoje hranice, aby sa zachovala určitá rovnováha. Nemusíte vyhovieť každému vrtochu ani sa v úzkostlivých obavách snažiť čítať všetky partnerove myšlienky.

 

 

Raňajky do postele


Spoločný čas

 

Kvalitou vyhľadávanou ľuďmi, ktorých jazykom lásky je trávenie času v spoločnosti toho druhého (teda vás) je schopnosť plnej, ničím neprerušovanej pozornosti. Oceňujú zmysluplné, duchaprítomné konverzácie a dlhý čas strávený spoločnými aktivitami. Získate si ich aktívnym počúvaním, očným kontaktom a plnou prítomnosťou v danom okamihu.

Dobrým prístupom k tomu, ako ovládnuť tento jazyk, je zapracovať do každého dňa viacero hodnotných momentov osamote s partnerom. Spoločné jedlo, posedenie na terase, ranná rozcvička vo dvojici, alebo večerný relax pri sviečkach sú ideálne. Zdieľanie denného rituálu, zaspávanie vedľa seba, či pravidelné prechádzky sú rovnako vhodné.

Snažte sa, vždy keď je to možné, udržiavať s partnerom priamy očný kontakt a často sa zaujímajte o ich citové rozpoloženie. Robte si veľa spoločných plánov – víkendy, dovolenky, návštevy, kultúrne akcie - a diskutuje o nich. Čas strávený doma môže byť rovnako hodnotný.

Rozptýlenie, nepozornosť a odďaľovanie spoločných aktivít sú týmto typom partnerov vnímané veľmi negatívne. Veľmi ich tiež zraňuje, keď prídu na to, že ich nepočúvate, či venujete pozornosť niečomu inému, keď oni majú dojem, že váš čas v tom momente patrí im.

Smejúci sa pár v objatí na vychádzke v prírode


Ako zistiť ktorým jazykom lásky hovoríte vy

 

Zistiť, ktorý z Chapmanových jazykov lásky je ten váš môžete viacerými spôsobmi. Oficiálna webstránka Chapmana ponúka kvízy (v anglickom jazyku). My sme pre Vás pripravili slovenskú verziu, ktorú si môžete stiahnuť v PDF a spolu s partnerom si spraviť kvíz spoločne.

Na stiahnutie: Test 5 jazykov lásky

 

Ukážka prvej otázky z testu 5 jazykov lásky

 

Pozornejšie sledovanie vlastných pocitov vám taktiež veľa napovie. Cítite sa istejšie keď viete, že sa máte na koho obrátiť s prosbou o malú láskavosť? (Akt služby.) Desia vás osamelosť a odcudzenie? (Spoločne trávený čas.) Sú pre vás citlivé slová pohladením na duši? (Slová uistenia.) Neviete si predstaviť deň bez blízkeho telesného kontaktu? (Fyzický dotyk.) Máte vždy presnú predstavu o tom, aké darčeky by ste si želali? (Prijímanie darov.)

Spätná väzba od partnera a vašich blízkych môže byť rovnako prínosná. Podobne pohľad do minulosti na to, ako sa rozvíjali vaše vzťahy, vám odhalí mnoho o vás samotných. Následná sebareflexia a v neposlednom rade samozrejme i Chapmanova kniha budú taktiež skvelými radcami.


Využitie mimo partnerských vzťahov

 

Veľkou výhodou jazykov lásky je, že sú aplikovateľné aj na iné ako romantické vzťahy. Využiť ich možno pre lepšie porozumenie v rodinnom kruhu, medzi priateľmi, vo výchove a pri jednaní s deťmi, pri hľadaní partnera, či dokonca v obchodnom styku.

Jedným dôležitým momentom, ktorý by ste si pri širšej aplikácii mali uvedomiť je, že jazyk lásky jednej osoby sa môže meniť podľa typu vzťahu. Kým v romantickom vzťahu môže niekto napríklad vyžadovať veľa pozornosti (spoločný čas) v práci môže skôr oceniť častejšiu pomoc (akt služby).

 


11.05.2021


Ďalšie články