Ako recyklovať zlato, striebro a drahé kovy?Ako recyklovať zlato, striebro a drahé kovy?

Ako funguje recyklácia drahých kovov? Stráca recyklované striebro na kvalite? Na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky nájdete odpoveď v našom článku. 


Dlane držiace zlaté a strieborné bitcoinové mince so symbolom recyklácie


V čase globálneho otepľovania, kedy už takmer celá vedecká obec vztyčuje varovný prst, treba čoraz viac rozmýšľať nad krokmi, ktoré môžeme urobiť my, aby sme sa pričinili o lepšie zajtrajšky. Mnohí z nás sa už snažia cestou udržateľnosti ísť a jedným z najzákladnejších a najjednoduchších spôsobov, ako sa môžeme pričiniť o nižšiu uhlíkovú stopu, je cesta recyklácie. Čo recyklácia je, ako súvisí s drahými kovmi a ako ich môžeme aj my recyklovať, si povieme v nasledujúcich riadkoch.


Čo je to recyklácia

Recyklácia, ako už mnohí viete, je proces spracovania použitých materiálov na nové produkty, čím sa znižuje potreba používať suroviny a zmenšuje sa objem odpadu. Tento proces zahŕňa zber, triedenie, čistenie a prepracovanie odpadu na nové materiály, ktoré môžu byť opäť použité v priemysle a v rôznych iných odvetviach. Je to kľúčový prvok moderného manažmentu odpadu a udržateľného rozvoja.

Pohľad zhora na ženu triediacu rôzne druhy odpadu


Prečo je dôležité recyklovať?

Ochrana životného prostredia

Recyklácia zohráva kľúčovú úlohu v ochrane životného prostredia. Znižuje množstvo odpadu na skládkach, čo pomáha predchádzať znečisťovaniu pôdy, vody a vzduchu. Napríklad plastové materiály, ktoré nie sú recyklované, sa môžu v pôde alebo vode rozkladať stovky rokov. Počas celého tohto obdobia môžu do okolitého prostredia uvoľňovať škodlivé chemikálie. Recyklácia plastov preto rapídne znižuje tieto riziká a podporuje zdravší ekosystém.

Ak sa rozprávame o recyklácii drahých kovov, napríklad recyklácia striebra produkuje iba 14 % emisií, ktoré vznikajú pri jeho ťažbe, recyklácia zlata zase produkuje až o 99.8% menej emisií než jeho ťažba. Recykláciou týchto kovov sa teda výrazne prispieva k ochrane životného prostredia.

Podpora udržateľnosti

Recyklácia prispieva k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov. Opätovné použitie materiálov znižuje potrebu ťažby a spracovania surovín, čím sa šetrí prírodné prostredie. Napríklad recyklácia papiera znižuje potrebu dreva a tým aj odlesňovanie, ktoré má negatívny vplyv na biodiverzitu a klimatické zmeny. 

Benefity pre spoločnosť a ekonomiku

Okrem už spomínaných výhod recyklácia vytvára pracovné miesta a podporuje ekonomický rast. Recyklačný priemysel zahŕňa širokú škálu činností, od zberu a triedenia odpadu, až po spracovanie a výrobu nových produktov. Tento sektor zamestnáva tisíce ľudí a prispieva k rozvoju lokálnych ekonomík. Znižuje tiež náklady spojené s likvidáciou odpadu a výrobou nových produktov, čo môže viesť k nižším cenám pre spotrebiteľov.

Pracovníci pri recyklačnej linke vo fabrike na spracovanie odpadu


Recyklácia kovov

Teraz sa pozrime na samotné kovy. Kovy sú jednými z najčastejšie recyklovaných materiálov kvôli ich vysokej hodnote a energetickej efektivite recyklačného procesu. Medzi najdôležitejšie recyklované kovy patrí zlato, striebro, hliník, železo a meď.

 

Energetická efektivita

Recyklácia kovov spotrebúva menej energie ako ťažba a spracovanie surovín. Napríklad recyklácia hliníka spotrebuje až o 95 % menej energie ako výroba nového hliníka z bauxitu. Táto energetická úspora prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a pomáha bojovať proti spomínaným klimatickým zmenám.

 

 

Ťažba drahých kovov a jej vplyv na prírodu

Ťažba drahých kovov, ako zlato a striebro, má výrazný negatívny dopad na životné prostredie. Tento proces zahŕňa odlesňovanie, znečisťovanie vodných zdrojov, degradáciu pôdy a emisie toxických látok. Napríklad pri ťažbe zlata sa často používajú chemikálie ako kyanid a ortuť, ktoré môžu kontaminovať okolité ekosystémy a ohrozovať zdravie ľudí a zvierat.

Vyťažené kúsky zlata, v pozadí zlatá baňa

 

Okrem dopadu na životné prostredie prináša ťažba drahých kovov aj ďalšie problémy. Jednými z najväčších sú riziká spojené s nedostatočnými bezpečnostnými štandardmi a častokrát neľudskými podmienkami, v ktorých baníci pracujú.

Recyklácia drahých kovov pomáha zmierniť tieto negatívne vplyvy tým, že znižuje potrebu ich ťažby.


Recyklácia zlata a striebra

Recyklácia zlata a striebra sa deje v niekoľkých krokoch:

Zber a triedenie

Recyklácia začína vždy zberom použitých materiálov obsahujúcich zlato a striebro, ako sú staré šperky, elektronika a priemyselné odpady. Napríklad, za každý milión smartfónov sa môže získať až 34 kilogramov recyklovaného zlata. Zlato sa však nachádza aj na iných miestach, ako napríklad v čističkách odpadových vôd, v ktorých sa priemerne nájde až 16,7 gramu striebra a 0,3 gramu zlata na tonu kalu.

 

Rafinácia

Ďalším krokom je čistenie kovov, teda rafinácia.  Tieto zozbierané materiály sa roztavia a prečistia, pričom sa oddelí zlato a striebro od nečistôt a iných kovov. Proces zahŕňa elektrolytickú alebo chemickú rafináciu, kde sa používa elektrochemická bunka alebo chemické reakcie na dosiahnutie vysokej čistoty kovov.

Zlaté tehličky položené na počítačových RAM vhodných pre rafináciu zlata

Prepracovanie

Posledným krokom býva výroba nových produktov. Prečistené kovy sa opäť spracujú na nové produkty, ako sú šperky alebo priemyselné komponenty. Tento proces zahŕňa tavenie kovov do požadovaných tvarov a ich ďalšie spracovanie, ako je valcovanie, lisovanie alebo naťahovanie.

 

Kvalita recyklovaného zlata a striebra

Pri používaní recyklovaného zlata či striebra sa netreba báť. Tieto kovy totiž nestrácajú pri recyklačných procesoch na kvalite, pretože ich chemické vlastnosti zostávajú nezmenené. To znamená, že recyklované zlato či striebro je rovnako cenné a kvalitné ako nové. Môže byť použité na výrobu luxusných šperkov, mincí alebo iných hodnotných predmetov bez straty svojej hodnoty. 


Kde všade sa zlato nachádza?

 

Ak sa pýtate ako môžete prispieť k recyklácii drahých kovov osobne, odpoveď je celkom jednoduchá. Začnite recykláciou nepotrebných produktov u vás doma.  Napríklad elektronika, riad, šperky, notebooky, telefóny a fotky obsahujú častokrát zlato, striebro či dokonca platinu. Stačí ich odniesť do zberného centra. Klenoty je možné po dohovore predať do vybraných zlatníctiev, kde ich roztavia a premenia na nové kúsky.

Zlatník taví zlato

Zlato na recykláciu je možné nájsť v rôznych zdrojoch, ako sú:

  • Staré šperky a hodinky: Nepoužívané alebo poškodené šperky obsahujú značné množstvo zlata, ktoré je možné recyklovať.
  • Elektronické zariadenia: Počítače, mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia obsahujú malé množstvá zlata v ich obvodoch a konektoroch.
  • Priemyselné odpady: Katalyzátory, konektory a iné priemyselné komponenty často obsahujú zlato, ktoré je možné recyklovať.

Podľa Svetovej rady pre zlato predstavovalo recyklované zlato v roku 2020 28 % z celkovej globálnej dodávky zlata a to až vo výške 4 633 ton. Približne 90% recyklovaného zlata pochádza zo šperkov a zvyšných 10% recyklovaného zlata sa získava z technologického odpadu, ako sú notebooky a telefóny.

Rôzne druhy šperkov na stole s recyklačným symbolom


Výber zlata vhodného na šperky

Pri výbere zlata vhodného na výrobu šperkov je dôležité zvážiť jeho čistotu a farbu. Recyklované zlato môže byť rovnako kvalitné ako nové zlato a môže byť použité na výrobu rôznych šperkov, od jednoduchých prsteňov až po komplikované náhrdelníky. Šperky vyrobené z recyklovaného zlata sú v zlatníctvach často označované ako "ekologické" alebo "udržateľné," a každé zlatníctvo sa predajom recyklovaných drahých kovov rado pochváli.


Výkup a výmena zlata

Recyklovať zlato môžete prostredníctvom výkupu a výmeny. Mnohé spoločnosti ponúkajú služby, kde môžete svoje staré šperky alebo iné predmety obsahujúce zlato predať za hotovosť alebo vymeniť za nové produkty. Tento proces je jednoduchý a prístupný pre každého, kto chce prispieť k ochrane životného prostredia a zároveň získať hodnotu zo svojich starých zlatých predmetov. Výkup zlata často zahŕňa jeho váženie a určenie čistoty, na základe čoho je určená jeho hodnota. Zákazníci môžu svoje zlato predať priamo v obchodoch, cez internet alebo prostredníctvom špecializovaných služieb.

Zákazník vymieňa zlato v zlatníctve za hotovosť

Recyklácia je dôležitým nástrojom na ochranu životného prostredia a podporu udržateľnosti. Recyklácia kovov, najmä drahých kovov ako zlato a striebro, prináša mnoho výhod vrátane energetickej úspory, zachovania kvality a znižovania negatívnych vplyvov ťažby na prírodu. Preto ak máte v domácnosti nepotrebnú starú elektroniku, ktorá obsahuje spomínané kovy, neváhajte s ich recykláciou. Ak ste majiteľmi šperkov, ktoré už pre vás nemajú hodnotu, a ktoré nenosíte, zvážte, či nebude lepšie predať ich u vášho zlatníka a vymeniť ich za nové kúsky, ktoré budú lepšie napĺňať ich účel. Akoukoľvek recykláciou nakoniec prispievate k lepšiemu svetu.


19.06.2024


Ďalšie články